Các trường Học viện, Đại học thuộc Quân đội và Công an

Cập nhật: 28/07/2023
 

Các trường Học viện, Đại học thuộc Quân đội và Công an

TT

Mã trường

Tên trường Quân đội

1

KQH

   Học viện Kỹ thuật Quân sự

2

YQH

   Học viện Quân Y

3

NQH

   Học viện Khoa học Quân sự

4

BPH

   Học viện Biên phòng

5

HEH

   Học viện Hậu cần

6

PKH

   Học viện Phòng không - Không quân

7

HQH

   Học viện Hải Quân

8

LCH

   Trường Đại học Chính trị (Trường Sĩ quan Chính trị)

9

LAH

   Trường Sĩ quan Lục quân 1 (ĐH Trần Quốc Tuấn)

10

LBH

   Trường Sĩ quan Lục quân 2 (ĐH Nguyễn Huệ)

11

PBH

   Trường Sĩ quan Pháo binh

12

TGH

   Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp

13

DCH

   Trường Sĩ quan Đặc công

14

HGH

   Trường Sĩ quan Phòng Hóa

15

SNH

   Trường Sĩ quan Công binh

16

TTH

   Trường Sĩ quan Thông tin

17

KGH / KGC

   Trường Sĩ quan không quân

18

ZNH

   Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội

19

VPH / ZPH

   Trường Sĩ quan Kỹ thuật QS Vinhempich (ĐH Trần Đại Nghĩa)  

20

COT

   Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô

TT

Mã trường

Tên trường Công an

1

ANH

   Học viện An ninh Nhân dân

2

CSH

   Học viện Cảnh sát Nhân dân

3

HCA

   Học viện Chính trị Công an Nhân dân

4

ANS

   Trường Đại học An ninh nhân dân

5

CSS

   Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

6

PCH / PCS

   Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

7

HCB / HCN

   Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com