Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân

Cập nhật: 29/01/2024 icon
 

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, TRUNG CẤP  CHÍNH QUY NĂM 2023
*******

* Tên trường: Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân
* Địa chỉ: Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
* Địa chỉ website: https://dhkthc.bocongan.gov.vn/
* Ký hiệu trường (Mã tuyển sinh):
- Đối với thí sinh Phía Bắc, sử dụng ký hiệu trường là: HCB
- Đối với thí sinh Phía Nam, sử dụng ký hiệu trường là: HCN

 

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND thông báo tuyển sinh đối với đào tạo đại học, trung cấp chính quy (tuyển mới) năm 2023, cụ thể như sau:
I. TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI
1. Phạm vi tuyển sinh
Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND tuyển sinh trên toàn quốc:
- Phía Bắc: từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra.
- Phía Nam: từ Thành phố Đà Nẵng trở vào.
2. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1:
Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an.
- Phương thức 2: Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập Trung học phổ thông (THPT).
- Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.
3. Chỉ tiêu tuyển sinh
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới năm 2023: 100 chỉ tiêu, gồm: 90 chỉ tiêu nam, 10 chỉ tiêu nữ, được phân bổ theo từng đối tượng, phân vùng và phương thức tuyển sinh, như sau:
- Chỉ tiêu theo phân vùng tuyển sinh:
+ Phía Bắc: 50 chỉ tiêu; nam: 45 chỉ tiêu, nữ: 05 chỉ tiêu.
+ Phía Nam: 50 chỉ tiêu; nam: 45 chỉ tiêu, nữ: 05 chỉ tiêu.
- Chỉ tiêu theo từng Phương thức tuyển sinh:
+ Phương thức 1:  Phía Bắc (nam: 04; nữ: 01); Phía Nam (nam: 04; nữ: 01);
+ Phương thức 2:  Phía Bắc (nam: 04; nữ: 01); Phía Nam (nam: 04; nữ: 01);
+ Phương thức 3: Phía Bắc (nam: 37; nữ: 03); Phía Nam (nam: 37; nữ: 03);
4. Tổ hợp xét tuyển, Mã bài thi đánh giá của Bộ Công an

Tổ hợp xét tuyển, bài thi đánh giá của Bộ Công an

Tổ hợp môn xét tuyển theo kết quả

thi THPT

Bài thi đánh giá của Bộ Công an
sử dụng để xét tuyển (CA1)

Tổ hợp A00

Tổ hợp A01

Tổ hợp D01

Phần Trắc nghiệm

Phần Tự luận

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Lĩnh vực tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ Anh

Toán

5. Thời gian tuyển sinh: Theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn của Bộ Công an.
6. Tên trường, địa chỉ, mã trường, mã ngành, nhóm ngành tuyển sinh
- Tên trường: Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân
- Địa chỉ: Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
- Địa chỉ website: https://dhkthc.bocongan.gov.vn/
- Ký hiệu trường (Mã tuyển sinh):
+ Đối với thí sinh Phía Bắc, sử dụng ký hiệu trường là: HCB
+ Đối với thí sinh Phía Nam, sử dụng ký hiệu trường là: HCN
- Mã ngành tuyển sinh: Dùng chung mã quy ước 7480200.
- Nhóm ngành tuyển sinh: Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần
7. Đối tượng, điều kiện dự tuyển
7.1. Đối tượng
- Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ;
- Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND có quyết định xuất ngũ trong vòng 12 tháng tính đến tháng dự tuyển;
- Học sinh T11 (Trường Văn hóa - BCA);
- Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển.
7.2. Điều kiện dự tuyển chung
Người dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của Bộ GD&ĐT, phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an tại Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an, Hướng dẫn số 577/X01-P6 ngày 14/01/2019 và Hướng dẫn số 1144/X01-P6 ngày 24/01/2019 của X01;
- Chiến sĩ nghĩa vụ Công an có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển; phân loại cán bộ đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển;
- Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND trong thời gian tại ngũ, hàng năm đều đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”;
- Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển, học sinh T11 trong những năm học THPT hoặc tương đương đạt học lực từ khá trở lên (theo kết luận học bạ).
- Thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ và thí sinh thuộc Đối tượng 01 đạt học lực từ trung bình trở lên (theo kết luận học bạ).
- Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, học sinh T11 từng môn từng năm học THPT thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 6,5 điểm trở lên; Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển từng môn từng năm học THPT thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 7,0 điểm trở lên, trường hợp là người dân tộc thiểu số từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 6,5 điểm trở lên (Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ, thí sinh thuộc Đối tượng 01 không áp dụng điều kiện này).
- Học sinh T11 và công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển trong những năm học THPT hoặc tương đương hạnh kiểm đạt loại khá trở lên, chưa kết hôn, chưa có con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật;
- Tính đến năm dự tuyển, học sinh T11 và công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển không quá 22 tuổi, trường hợp là người dân tộc thiểu số không quá 25 tuổi;
- Đủ sức khỏe tuyển vào CAND theo quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của Bộ Công an, theo đó: Chỉ tuyển thí sinh đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2 và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe công dân tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Trong đó:
* Chiều cao:
+ Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, áp dụng theo tiêu chuẩn chiều cao tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tại thời điểm tuyển chọn.
+ Thí sinh dự tuyển chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ. Riêng, thí sinh thuộc Đối tượng 01, chiều cao đạt từ 1m60 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m55 đến 1m80 đối với nữ.
* Chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30;
* Nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên (các thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn thị lực như trên không được cam kết tiêu chuẩn về mắt).
7.3. Điều kiện dự tuyển đối với thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng phương thức
Ngoài đảm bảo các điều kiện dự tuyển chung, thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng phương thức phải đáp ứng các điều kiện sau:
7.3.1. Đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 1
- Đối tượng: Áp dụng với những thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trong năm 2023. Thời gian đoạt giải không quá 03 năm tính đến thời điểm xét tuyển thẳng.
- Về giải đoạt được:
+ Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế theo quy định của Bộ GD&ĐT có môn trùng với môn thuộc tổ hợp đăng ký dự tuyển vào Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND được xét tuyển thẳng theo nguyện vọng của thí sinh;
+ Thí sinh đoạt giải nhất môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế bậc THPT hoặc đoạt giải nhất trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế bậc THPT một trong các lĩnh vực: Hệ thống nhúng, Phần mềm hệ thống được tuyển thẳng vào Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND.
7.3.2. Đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 2
- Có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế không quá 02 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày 01/04/2023, chứng chỉ do tổ chức được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép cấp chứng chỉ của một trong các chứng chỉ sau: tiếng Anh IELTS (Academic) đạt từ 7.5 trở lên, TOEFL iBT đạt từ 110 trở lên; tiếng Trung Quốc HSK cấp 5; tiếng Tây Ban Nha DELE C1; tiếng Pháp DELF C1; tiếng Nga TRKI 3; tiếng Đức C1; tiếng Nhật JLPT N1; tiếng Hàn TOPIK II Level 4; tiếng Ý CELI 4;
Đối với các thí sinh có dự định thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong thời gian sơ tuyển thì vẫn cho đăng ký nhưng phải hoàn thành và nộp kết quả về Công an đơn vị, địa phương trước ngày 01/06/2023 hoặc trực tiếp nộp tại Trường trước ngày tổ chức bài thi đánh giá của Bộ Công an.
- Xếp loại học lực năm lớp 10, 11, 12 đạt loại giỏi. Trong đó, điểm trung bình chung môn ngoại ngữ các năm học THPT đạt từ 8.5 điểm trở lên.
Đối với thí sinh đang học lớp 12 vẫn cho đăng ký, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định đạt điều kiện hay không.
- Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học.
7.3.3. Đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 3
- Đối với thí sinh học THPT có môn ngoại ngữ là ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh (đăng ký các ngành sử dụng môn tiếng Anh để xét tuyển) được sử dụng điểm của môn đó để sơ tuyển.
- Đối với thí sinh đang học lớp 12, chưa có đánh giá về học lực, hạnh kiểm năm lớp 12 tại thời điểm sơ tuyển thì vẫn được đăng ký sơ tuyển, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định đạt điều kiện hay không;
- Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học;
- Lưu ý:
+ Chiến sĩ nghĩa vụ CAND tại ngũ không đảm bảo tiêu chuẩn về học lực để xét tuyển đại học CAND nhưng đủ các tiêu chuẩn khác theo quy định (đến thời điểm đăng ký dự tuyển) và có nguyện vọng xét tuyển trung cấp CAND (xét chuyển chuyên nghiệp đối với chiến sĩ nghĩa vụ) thì vẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, nộp hồ sơ dự tuyển và khai nguyện vọng đăng ký tại Cổng dịch vụ tuyển sinh vào Học viện An ninh nhân dân (T01) hoặc Học viện Chính trị CAND (T03);
+ Học sinh Trường Văn hóa (T11) không đủ điều kiện xét tuyển đại học CAND, không đủ điều kiện xét tuyển trung cấp CAND và không có nguyện vọng xét tuyển chọn vào CAND thì đăng ký dự tuyển các trường ngoài ngành theo nguyện vọng cá nhân.
7.3.4. Ưu tiên trong tuyển sinh
- Các đối tượng ưu tiên thực hiện theo quy định về chính sách ưu tiên trong tuyển sinh tại Điều 7 Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ GD&ĐT tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non. Trong đó, điểm ưu tiên khu vực chỉ áp dụng cho thí sinh tốt nghiệp THPT trong năm 2022 hoặc năm 2023 (các thí sinh tốt nghiệp THPT các năm từ 2021 trở về trước không được cộng điểm ưu tiên khu vực).
- Điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an: Cộng điểm ưu tiên đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế tương ứng với môn đoạt giải, lĩnh vực đoạt giải để xét tuyển thẳng vào các trường CAND được xác định tại Phương thức 1. Trong đó: Giải Nhất được cộng 1.0 điểm; giải Nhì được cộng 0,75 điểm; giải Ba được cộng 0,5 điểm; giải Khuyến khích được cộng 0,25 điểm. Thí sinh đoạt nhiều giải chỉ được cộng điểm thưởng một giải cao nhất.
- Điểm ưu tiên của thí sinh được xác định là tổng điểm ưu tiên khu vực, điểm ưu tiên đối tượng và điểm thưởng quy định của Bộ Công an, theo công thức: ĐƯT = ĐT + KV + Đth. Trong đó ĐƯT là điểm ưu tiên, ĐT là điểm ưu tiên đối tượng, KV là điểm ưu tiên khu vực, Đth là điểm thưởng. Trường hợp thí sinh đạt tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi của Bộ Công an (chiếm tỷ lệ 60%) được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân từ 22,5 điểm trở lên, thì điểm ưu tiên của thí sinh được xác định như sau:
ĐƯT = [(30 - tổng điểm đạt được)/7,5] x (ĐT + KV + Đth).
8. Sơ tuyển
8.1. Đăng ký sơ tuyển
- Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ đăng ký dự tuyển tại đơn vị công tác.
- Học sinh T11 đăng ký dự tuyển tại T11.
- Học sinh phổ thông (gồm cả học sinh đã tốt nghiệp các năm trước), công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND hoặc nghĩa vụ quân sự đăng ký sơ tuyển tại Công an cấp huyện nơi đăng ký thường trú;
- Thí sinh không được đăng ký sơ tuyển tại nhiều Ban tuyển sinh thuộc Bộ Công an. Công an các đơn vị, địa phương thông báo rõ cho người dự tuyển nếu vi phạm sẽ không được xét tuyển vào các trường CAND;
8.2. Thủ tục sơ tuyển
- Người đăng ký sơ tuyển phải trực tiếp đến đăng ký và mang theo bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính học bạ, giấy khai sinh kèm theo giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Đối với công dân hoàn thành nghĩa vụ CAND hoặc nghĩa vụ quân sự ngoài các giấy tờ trên, mang thêm quyết định xuất ngũ;
- Thí sinh thực hiện các quy trình sơ tuyển theo hướng dẫn của Công an cấp huyện và tương đương theo nơi đăng ký thường trú hoặc nơi đóng quân. Ngoài việc đảm bảo các điều kiện về chiều cao; cân nặng; học lực; hạnh kiểm; hộ khẩu (trừ điều kiện về tiêu chuẩn chính trị đang trong quá trình tra cứu), thí sinh phải tham gia 02 nội dung kiểm tra trong các nội dung kiểm tra khả năng vận động theo giới tính nam, nữ (đối với nam: chạy 100m, chạy 1500m, bật xa tại chỗ, co tay xà đơn; đối với nữ: chạy 100m, chạy 800m, bật xa tại chỗ).
- Đơn vị sơ tuyển có trách nhiệm trực tiếp chụp ảnh người đăng ký sơ tuyển (cán bộ, chiến sĩ trong CAND mặc quân phục khi chụp ảnh), giữ lại ảnh để dán, đóng dấu giáp lai vào phiếu khám sức khỏe, thẩm tra lý lịch, phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND, giấy chứng nhận sơ tuyển và cho vào hồ sơ tuyển sinh gửi về trường để Nhà trường dán vào thẻ và danh sách dự thi; trả ảnh cho thí sinh để thí sinh sử dụng dán vào lý lịch tự khai và hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và để ảnh vào phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND.
9. Hướng dẫn thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào trường CAND đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và đăng ký nguyện vọng trên Cổng dịch vụ tuyển sinh
- Thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT địa phương nơi cư trú. Riêng thí sinh xét tuyển vào các trường CAND còn phải đăng ký tại Công an cấp huyện và tương đương theo nơi đăng ký thường trú hoặc nơi đóng quân. Quá trình khai Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT ban hành và Phiếu đăng ký xét tuyển đại học, trung cấp CAND của Bộ Công an ban hành, thí sinh thống nhất sử dụng một số chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân). Cán bộ, chiến sĩ CAND mặc thường phục khi dự thi tốt nghiệp THPT.
- Công an các đơn vị, địa phương hướng dẫn thí sinh (chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ không đủ điều kiện xét tuyển đại học CAND nhưng có nguyện vọng xét trung cấp CAND) khai Phiếu đăng ký xét tuyển đại học, trung cấp CAND đăng ký dự tuyển vào 1 tổ hợp môn, 1 mã bài thi của 1 ngành của T01 hoặc T03. Tại Phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND, hướng dẫn cho chiến sĩ CAND tại ngũ khai mã trường THPT theo nơi học và tốt nghiệp THPT.
- Công an các đơn vị, địa phương yêu cầu thí sinh nộp đầy đủ các tài liệu hồ sơ dự tuyển theo quy định. Nếu thí sinh không nộp đầy đủ các tài liệu hồ sơ dự tuyển thì từ chối quyền đăng ký dự tuyển của thí sinh (trừ các trường hợp có quy định khác).
- Thí sinh được đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức theo lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Thí sinh đã đạt sơ tuyển và đăng ký xét tuyển vào trường CAND được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển giữa các ngành, nhóm ngành, các trường CAND so với nguyện vọng đã khai Phiếu đăng ký xét tuyển đại học, trung cấp CAND. Điều kiện để điều chỉnh nguyện vọng:
+ Nguyện vọng trường CAND xét tuyển trên Cổng dịch vụ tuyển sinh phải ở thứ tự nguyện vọng số 1.
+ Tổ hợp dự tuyển đạt điều kiện sơ tuyển về học lực theo quy định và thí sinh đã khai điểm từng môn thuộc tổ hợp vào phiếu đăng ký xét tuyển đại học, trung cấp CAND. Trường hợp thí sinh không khai điểm từng môn thuộc tổ hợp điều chỉnh (trên dữ liệu tuyển sinh của Bộ Công an) mà đăng ký xét tuyển trên Dữ liệu của Bộ GD&ĐT thì sẽ không sử dụng tổ hợp đó để xét tuyển.
10. Địa điểm, thời gian và thủ tục giao nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển
10.1. Địa điểm, thủ tục giao nhận hồ sơ
- Công an các đơn vị, địa phương có thí sinh đăng ký dự tuyển tiến hành tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của thí sinh, kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ, lập danh sách thí sinh kèm theo file dữ liệu sơ tuyển (in và trích xuất từ phần mềm tuyển sinh CAND) có xác nhận của Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị.
- Đối với Công an các đơn vị, địa phương ở phía Bắc: cử cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ (PX01) trực tiếp mang hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh kèm theo file dữ liệu, lệ phí tuyển sinh đến bàn giao tại trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND (thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).
- Đối với Công an các đơn vị, địa phương ở phía Nam: cử cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ (PX01) trực tiếp mang hồ sơ đăng ký dự tuyển, lệ phí tuyển sinh của thí sinh đến bàn giao tại cơ sở 3 trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (Ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).
10.2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trước 17h00 ngày 30/05/2023 (là thời gian thực hiện theo Lịch công tác tuyển sinh CAND năm 2023 ban hành kèm theo Hướng dẫn số 05, trong quá trình thực hiện nếu Bộ có chỉ đạo thay đổi về thời gian, Nhà trường sẽ thông báo sau).
11. Tổ chức thi kỳ thi đánh giá của Bộ Công an
- Đối tượng dự thi: Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển theo Phương thức 3 vào Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND (bao gồm thí sinh không trúng tuyển theo Phương thức 1, 2 có tham gia đăng ký xét tuyển theo Phương thức 3).
- Thí sinh tham dự bài thi đánh giá của Bộ Công an: CA1
- Cấu trúc bài thi, gồm 02 phần: phần trắc nghiệm (lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và ngôn ngữ Anh) và phần tự luận (Toán).
- Thời gian làm bài thi: Tổng thời gian làm bài 180 phút (phần trắc nghiệm 90 phút, phần tự luận 90 phút).
- Hình thức thi: Thi viết
- Thời gian thi: Ngày 02, 03/07/2022.
- Địa điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, thị Trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Đối với thí sinh tại địa bàn Phía Nam sẽ thi tại địa điểm do các Trường Đại học ANND hoặc Trường Đại học CSND chủ trì. Trường hợp có nhiều điểm thi, Nhà trường sẽ thông báo trên giấy báo dự thi để thí sinh biết.
- Mỗi thí sinh đăng ký tham gia nộp 180.000 đồng lệ phí thi. Công an đơn vị, địa phương thu từ thí sinh tại thời điểm sơ tuyển, nộp về cho Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND.
- Công tác tổ chức kỳ thi được thực hiện theo Quy chế tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an và các văn bản liên quan.
12. Tổ chức xét tuyển
12.1. Xác định ngưỡng đầu vào
Căn cứ kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an và phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ GD&ĐT, Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND sẽ đề xuất Cục Đào tạo - Bộ Công an ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường mình và công khai cho thí sinh trước khi xét tuyển.
12.2. Xét tuyển đối với thí sinh xét tuyển theo Phương thức 1
- Tổ chức xét tuyển sau khi Công an các đơn vị, địa phương hoàn thành nộp hồ sơ dự tuyển và theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
- Căn cứ chỉ tiêu được giao, số lượng hồ sơ xét tuyển nộp về, Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND tổ chức xét tuyển thẳng. Trường hợp nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:
+ Thứ nhất, xét thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế;
+ Thứ hai, xét lần lượt thí sinh đoạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT hoặc cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia bậc THPT;
+ Thứ ba, xét thí sinh có điểm trung bình 3 năm học THPT từ cao xuống thấp.
- Trường hợp giải được xác định theo loại huy chương vàng, bạc, đồng thì huy chương vàng được xác định tương đương giải nhất, huy chương bạc tương đương giải nhì, huy chương đồng tương đương giải ba.
- Trường hợp tuyển không đủ chỉ tiêu thì chỉ tiêu chưa tuyển đủ sẽ được chuyển sang chỉ tiêu xét tuyển theo Phương thức 2 hoặc Phương thức 3.
12.3. Xét tuyển đối với thí sinh xét tuyển theo Phương thức 2
- Tổ chức xét tuyển sau khi Công an đơn vị, địa phương hoàn thành nộp hồ sơ dự tuyển và theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
- Xác định số lượng chỉ tiêu:
Căn cứ tỷ lệ thí sinh đủ điều kiện xét tuyển ở từng nhóm chứng chỉ ngoại ngữ (IELTS Academic, TOEFL iBT, HSK, DELE, DELF, TRKI, tiếng Đức C1, JLPT N1, TOPIK II, CELI) so với tổng số thí sinh đủ điều kiện của Phương thức 2 để xác định chỉ tiêu trúng tuyển cho từng chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp chỉ tiêu trúng tuyển cho từng chứng chỉ không tròn thì lấy theo phần số nguyên trước, sau đó căn cứ vào tỷ lệ phần dư còn lại để phân phối lần lượt cho từng nhóm chứng chỉ theo tỷ lệ từ cao xuống thấp đảm bảo đủ chỉ tiêu được giao, trường hợp phần nguyên đều không đủ 1 chỉ tiêu đều được làm tròn lên 1 dẫn đến vượt chỉ tiêu thì xác định chỉ tiêu theo phần thập phân từ cao xuống thấp để lần lượt làm tròn cho đến hết chỉ tiêu.
- Trường hợp nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:
+ Thứ nhất, lấy thí sinh có điểm IELTS Academic, TOEFL iBT, HSK, DELE, DELF, TRKI, tiếng Đức C1, JLPT N1, TOPIK II, CELI xét trong từng chứng chỉ lần lượt từ cao đến thấp;
+ Thứ hai, xét thí sinh có điểm trung bình học tập 3 năm học THPT từ cao xuống thấp;
+ Thứ ba, xét thí sinh có điểm trung bình cộng kết quả học tập môn ngoại ngữ 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 từ cao đến thấp.
- Trường hợp tuyển không đủ chỉ tiêu thì chỉ tiêu chưa tuyển đủ sẽ được chuyển sang chỉ tiêu xét tuyển theo Phương thức 1 hoặc Phương thức 3 (nếu Phương thức 1 đã hết nguồn tuyển).
- Trường hợp thí sinh không trúng tuyển Phương thức 2, nếu có nguyện vọng được tham gia xét tuyển theo Phương thức 1 hoặc Phương thức 3 (nếu nộp đủ hồ sơ và đảm bảo điều kiện theo quy định).
12.4. Xét tuyển đối với thí sinh xét tuyển theo Phương thức 3
- Điều kiện xét tuyển: Thí sinh đã đạt sơ tuyển, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển về các trường CAND, đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức vào Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND là nguyện vọng 1, đảm bảo điều kiện dự tuyển theo tổ hợp đăng ký, đảm bảo ngưỡng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an.
- Điểm xét tuyển là tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an được quy về thang điểm 30 (chiếm tỷ lệ 60%) làm tròn đến 02 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.
Công thức tính như sau:
ĐXT = (M1+M2+M3)*2/5+BTBCA*3/5+ĐƯT, trong đó:
+ ĐXT: điểm xét tuyển
+ M1, M2, M3: điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường CAND
+ BTBCA: điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an
+ ĐƯT: điểm ưu tiên
- Xác định chỉ tiêu trúng tuyển: Chỉ tiêu trúng tuyển cho từng vùng, từng nhóm ngành, từng ngành, từng đối tượng được xác định trước khi xây dựng phương án điểm xét tuyển (sau khi đã xét và xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển theo Phương thức 1 và Phương thức 2 và trừ đi số thí sinh đã trúng tuyển, xác nhận nhập học theo Phương thức 1, Phương thức 2 trong danh sách đăng ký xét tuyển).
- Phương án điểm trúng tuyển xây dựng theo chỉ tiêu của từng vùng tuyển sinh.
- Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:
+ Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an (chiếm tỷ lệ 60%) làm tròn đến 02 chữ số thập phân, lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu;
+ Thứ hai, xét thí sinh có điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu;
+ Thứ ba, xét thí sinh có điểm tự luận bài thi đánh giá của Bộ Công an từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu.
Trường hợp xét đến hết tiêu chí trên mà vẫn vượt chỉ tiêu, khi thẩm định phương án điểm, Trường sẽ báo cáo Lãnh đạo Bộ quyết định.
12.5. Xét tuyển bổ sung
Trong trường hợp không xét tuyển đủ chỉ tiêu được giao, thí sinh trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học hoặc khi nhập học thí sinh không đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn thì Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND sẽ xét tuyển bổ sung theo hướng dẫn của Cục Đào tạo và quy định của Bộ GD&ĐT.
II. TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHÍNH QUY TUYỂN MỚI
1. Phạm vi tuyển sinh
Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND tuyển sinh trên toàn quốc.
- Phía Bắc: từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra.
- Phía Nam: từ Thành phố Đà Nẵng trở vào.
2. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng.
- Phương thức 2: Xét tuyển.
3. Chỉ tiêu tuyển sinh
a) Xét tuyển học sinh THPT, công dân thường trú trên địa bàn, học sinh T11
: 45 chỉ tiêu, trong đó:
- Chỉ tiêu theo phân vùng tuyển sinh:
+ Phía Bắc: 23 chỉ tiêu (20 nam; 03 nữ);
+ Phía Nam: 22 chỉ tiêu (19 nam; 03 nữ);
- Chỉ tiêu theo từng phương thức:
+ Phương thức 1: 06 chỉ tiêu (04 nam; 02 nữ);
+ Phương thức 2: 39 chỉ tiêu (35 nam; 04 nữ);
b) Xét tuyển chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ: 15 chỉ tiêu, trong đó:
- Chỉ tiêu theo phân vùng tuyển sinh:
+ Phía Bắc: 08 chỉ tiêu (07 nam; 01 nữ);
+ Phía Nam: 07 chỉ tiêu (06 nam; 01nữ);
- Chỉ tiêu theo từng phương thức:
+ Phương thức 1: 03 chỉ tiêu (02 nam; 01 nữ);
+ Phương thức 2: 12 chỉ tiêu (10 nam; 02 nữ);
4. Tổ hợp xét tuyển
a) Xét tuyển học sinh THPT, công dân thường trú trên địa bàn, học sinh T11:
Xét tuyển kết hợp kết quả thi THPT theo tổ hợp (A00, A01, D01) với kết quả Bài thi đánh giá của Bộ Công an (CA1).
b) Xét tuyển chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ
Xét tuyển kết quả thi THPT theo tổ hợp (A00, A01).
5. Ký hiệu trường để xét tuyển
- Đối với thí sinh phía Bắc: HC1.
- Đối với thí sinh phía Nam: HC2.
6. Xét tuyển
6.1. Xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT, chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ, công dân thường trú trên địa bàn, học sinh T11
6.1.1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển Phương thức 1 (xét tuyển thẳng)
- Đối tượng và thứ tự ưu tiên xét tuyển:
+ Thí sinh là con đẻ của liệt sỹ CAND;
+ Thí sinh là con đẻ của thương binh CAND (tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên);
+ Thí sinh là con đẻ của Anh hùng lực lượng vũ trang trong CAND; thí sinh là con đẻ của Anh hùng Lao động trong CAND;
+ Thí sinh là con đẻ của công dân được công nhận là liệt sĩ hy sinh trong trường hợp trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự, dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ an ninh.
- Thí sinh đoạt giải từ giải ba trở lên trong các kỳ thi Olympic, hội thi khoa học kỹ thuật, thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế (ưu tiên xét tuyển giải từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu, trong trường hợp vẫn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh là con đẻ của cán bộ Công an) trong đó: Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế môn Toán, Vật lý, Hóa học hoặc đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia bậc THPT một trong các lĩnh vực: Hóa học, Hệ thống nhúng, Khoa học vật liệu, Vật lý và Thiên văn được xét tuyển thẳng vào hệ trung cấp của Trường.
- Điều kiện:
+ Đảm bảo các tiêu chuẩn tuyển sinh theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 50.
+ Có văn bản đề nghị của Công an các đơn vị, địa phương (kèm hồ sơ minh chứng) và phiếu đăng ký xét tuyển trung cấp theo mẫu quy định của Bộ Công an gửi về Cục Đào tạo thẩm định.
+ Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học.
- Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng nộp 30.000 đồng lệ phí xét tuyển cho Công an địa phương.
6.1.2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển Phương thức 2 (xét tuyển)
- Đối tượng:
+ Chiến sĩ nghĩa vụ có quyết định xuất ngũ.
+ Học sinh tốt nghiệp THPT.
+ Học sinh T11.
- Điều kiện:
+ Đảm bảo các tiêu chuẩn tuyển sinh theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 50.
+ Tham dự tốt nghiệp THPT, đảm bảo điều kiện dự tuyển đại học CAND và tham dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023.
+ Đảm bảo ngưỡng đầu vào trình độ trung cấp theo quy định của Bộ LĐTB&XH và được Cục Đào tạo thông báo trước khi xét tuyển;
+ Có hồ sơ đăng ký dự tuyển trung cấp do Công an đơn vị, địa phương gửi về Cục Đào tạo.
+ Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học;
6.1.3. Hồ sơ đăng ký
- Danh sách đăng ký xét tuyển trung cấp CAND;
- File danh sách đăng ký xét tuyển trung cấp trích xuất từ phần mềm tuyển sinh;
- Phiếu đăng ký xét tuyển trung cấp theo mẫu quy định của Bộ Công an.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của thí sinh (trùng với giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân thí sinh sử dụng để đăng ký thi tốt nghiệp năm 2023);
- Bản phô tô giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh. Trường hợp đến thời điểm chưa có giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh thì Công an đơn vị, địa phương tổng hợp và gửi sau cho Cục Đào tạo.
- Bản sao được chứng thực từ bản chính học bạ THPT của thí sinh;
- Giấy tờ chứng nhận ưu tiên trong tuyển sinh của thí sinh;
- Giấy xác nhận thông tin hồ sơ (được in ra từ phần mềm tuyển sinh);
- Lệ phí xét tuyển theo hướng dẫn của Cục Đào tạo.
6.1.4. Tổ chức xét tuyển:
- Đơn vị tổ chức xét tuyển: Cục Đào tạo.
- Dữ liệu xét tuyển: từ dữ liệu của các trường CAND đã kiểm dò và gửi về X02, dữ liệu sơ tuyển của Công an các đơn vị, địa phương đã kiểm dò và dữ liệu điểm thi THPT từ Bộ GD&ĐT.
- Quy trình tổ chức xét tuyển, nhập học: thực hiện tương tự như xét tuyển Phương thức 3 tuyển sinh tuyển mới đại học chính quy. Trường hợp chỉ tiêu xét tuyển thẳng không thực hiện hết thì chuyển chỉ tiêu sang xét tuyển theo từng đối tượng nam, nữ. Riêng, điểm ưu tiên khu vực, đối tượng thực hiện theo quy chế của Bộ LĐTB&XH.
6.2. Xét tuyển Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ
6.2.1.  Đối tượng, điều kiện dự tuyển Phương thức 1 (xét tuyển thẳng).
Đối tượng và thứ tự ưu tiên xét tuyển thẳng: tương tự như đối với xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT, chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ, công dân thường trú trên địa bàn, học sinh T11 (tại mục 6.1.1).
6.2.2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển Phương thức 2 (xét tuyển)
- Đối tượng: Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
- Điều kiện:
+ Đảm bảo các tiêu chuẩn tuyển sinh theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 50.
+ Đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2023; nộp hồ sơ đại học và đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh vào T01 hoặc T03 (đối với thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển đại học CAND hoặc thí sinh đủ điều kiện dự tuyển đại học nhưng không đăng ký dự bài thi đánh giá của Bộ Công an để xét tuyển đại học, chỉ có nguyện vọng xét tuyển trung cấp).
+ Đảm bảo ngưỡng đầu vào trình độ trung cấp theo quy định của Bộ LĐTB&XH và được Cục Đào tạo thông báo trước khi xét tuyển;
+ Có hồ sơ đăng ký dự tuyển trung cấp do Công an đơn vị, địa phương gửi về Cục Đào tạo.
+ Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học.
6.2.3. Hồ sơ đăng ký
- Danh sách đăng ký xét tuyển trung cấp CAND;
- File danh sách đăng ký xét tuyển trung cấp trích xuất từ phần mềm tuyển sinh;
- Phiếu đăng ký xét tuyển trung cấp theo mẫu quy định của Bộ Công an.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của thí sinh (trùng với giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân thí sinh sử dụng để đăng ký thi tốt nghiệp năm 2023);
- Bản phô tô giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh. Trường hợp đến thời điểm chưa có giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh thì Công an đơn vị, địa phương tổng hợp và gửi sau cho Cục Đào tạo.
- Bản sao được chứng thực từ bản chính học bạ THPT của thí sinh;
- Giấy tờ chứng nhận ưu tiên trong tuyển sinh của thí sinh;
- Giấy xác nhận thông tin hồ sơ (được in ra từ phần mềm tuyển sinh);
- Lệ phí xét tuyển theo hướng dẫn của Cục Đào tạo.
6.2.4. Đơn vị tổ chức xét tuyển: Cục Đào tạo.
6.2.5. Quy trình tổ chức xét tuyển, nhập học
- Thí sinh khai Phiếu đăng ký xét tuyển trung cấp theo mẫu quy định của Bộ Công an, trong đó thí sinh điền đầy đủ thông tin và nguyện vọng xét tuyển vào 01 trường trung cấp theo phân vùng tuyển sinh (phân vùng, phân luồng xét tuyển, mã trường, tổ hợp môn xét tuyển). Sau khi đăng ký xét tuyển, thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển. Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm tập hợp phiếu xét tuyển, kèm lệ phí tuyển sinh của đơn vị mình gửi về Cục Đào tạo đảm bảo nhận trước khi hết thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển.
- Dữ liệu xét tuyển từ dữ liệu đã được kiểm dò của các trường CAND và Công an các đơn vị, địa phương sơ tuyển và dữ liệu điểm thi THPT từ Bộ GD&ĐT. Căn cứ nguyện vọng của thí sinh, chỉ tiêu được giao cho từng đối tượng, chỉ tiêu được giao cho từng trường, điểm trúng tuyển đại học CAND, dữ liệu điểm thí sinh và số thí sinh được tuyển thẳng (nếu có), số chiến sĩ đã được chuyển sang chế độ chuyên nghiệp (nếu có), Cục Đào tạo xét tuyển theo tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trung cấp CAND và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên đối tượng, điểm ưu tiên khu vực và điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an lấy từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu. Công thức tính như sau:
ĐXT = ((M1+M2+M3)+(L10+L11+L12)/3)x3/4+KV+ĐT+ĐTh, trong đó:
+ ĐXT: điểm xét tuyển
+ M1, M2, M3: điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển.
+ L10, L11, L12: điểm tổng kết 03 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12
+ KV: điểm ưu tiên khu vực theo quy chế Bộ LĐB&XH
+ ĐT: điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế Bộ LĐB&XH
+ ĐTh: điểm cộng đối tượng theo quy định của Bộ Công an.
Riêng các thí sinh đã hoàn thành chương trình các môn văn hóa phổ thông trong chương trình đào tạo trung cấp nghề: Điểm trung bình học tập tương đương điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 để tính điểm xét tuyển vào trường CAND là trung bình cộng điểm từng môn văn hóa THPT trong cả khóa học theo hệ số của từng môn và làm tròn đến 02 chữ số thập phân, theo công thức sau:
ĐTB= ((ĐM1 x hệ số môn 1) + (ĐM2 x hệ số môn 2)+…+ (ĐMn x hệ số môn n))/(hệ số môn 1 + hệ số môn 2 +…+ hệ số môn n).
- Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:
+ Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân, lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu;
+ Thứ hai, xét thí sinh có điểm môn Toán học cao hơn.  
+ Thứ ba, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu.
- Trường hợp chỉ tiêu xét tuyển thẳng không thực hiện hết thì chuyển chỉ tiêu sang xét tuyển theo từng đối tượng nam, nữ.
- Thực hiện chiêu sinh, hoàn thiện hồ sơ nhập học, kiểm tra điều kiện nhập học, phân chuyên ngành đào tạo thực hiện theo quy định tại Hướng dẫn của Cục Đào tạo.
III. MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý
1. Thông tin tuyên truyền
Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND có đăng tải thông báo trên website của trường (https://dhkthc.bocongan.gov.vn). Nhà trường rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Công an các đơn vị, địa phương trong việc thông tin tuyên truyền về tuyển sinh năm 2023 đối với thí sinh trên địa bàn.
2. Hồ sơ và phiếu đăng ký xét tuyển CAND năm 2023
 - Công an các đơn vị, địa phương cần phổ biến, hướng dẫn cho thí sinh ghi đầy đủ và chính xác các cột, mục đã quy định trong phiếu đăng ký xét tuyển. Hướng dẫn thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT đúng Mã tuyển sinh đối với thí sinh phía Bắc hoặc phía Nam.
- Những trường hợp là đối tượng ưu tiên phải nộp giấy chứng nhận ưu tiên hoặc các tài liệu chứng minh (bản sao có công chứng) cùng với hồ sơ dự tuyển, Nhà trường sẽ không giải quyết việc điều chỉnh các trường hợp ưu tiên sau khi có điểm thi hoặc thí sinh tự khai mà không có chứng nhận đủ điều kiện hưởng ưu tiên. Các trường hợp thay đổi, bổ sung thông tin về đối tượng, khu vực, Trường sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.
- Nhà trường từ chối tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đối với những thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe, học lực, hạnh kiểm (trừ chiến sĩ nghĩa vụ CAND tại ngũ không đủ tiêu chuẩn xét tuyển đại học có nguyện vọng xét tuyển trung cấp). Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2023, không tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển nếu chưa có kết quả học lực, hạnh kiểm cả năm lớp 12;
Trên đây là Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học, trung cấp chính quy (tuyển mới) năm 2023 của Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi, xin liên hệ: Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao (Số điện thoại: 0692324285 - Fax: 0692324285, 02223778000 hoặc đồng chí Đại úy Phạm Đình Thắng, SĐT: 0945638468)./.

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com