ĐẠI HỌC » TP.HCM

Các trường Đại học & Học viện khu vực TP. HCM

-
 
Ghi chú: Các trường Đại học có đánh dấu (*) là các trường ngoài công lập

Mã trường

Tên trường

 
QSB

QST

QSX

QSQ

QSC

QSK

QSY

 
 
HVC

BVS

HHK

NVS

 
 
DSG

DKC

IUH

DCT

DCG

GSA

GTS

DTH

DHV

KTS

KSA

UEF

DLS

LPS

MBS

MTS

NHS

DNT

NTT

NTS

DNV

NLS

UMT

HIU

SIU

SGD

DSD

SPK

SPS

STS

DMS

DTM

TDS

TLS

DTT

DVH

VHS

DVL

VGU

YDS

TYS

 

 
 

Bản quyền 2008 - 2023 @ Diemtuyensinh.com
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]