Tỷ lệ “chọi” 2014: Trường ĐH Mở TP.HCM

Cập nhật: 18/10/2023
Năm 2014, Trường ĐH Mở TP.HCM nhận được 9.696 hồ sơ, giảm hơn 4.500 hồ sơ so với năm 2013. Năm nay trường có 2.500 chỉ tiêu cho 16 ngành đào tạo bậc ĐH. Tỷ lệ “chọi” chung vào trường năm 2014 là 1/3,87. Ngành có tỷ lệ “chọi” cao nhất là luật kinh tế 1/7,70. Ngành có tỷ lệ “chọi” thấp nhất là ngành quản lý xây dựng 1/1,57.

Tỷ lệ “chọi” 2014: Trường ĐH Mở TP.HCM

 

STT

Ngành học

Mã ngành

Số hồ sơ ĐKDT

Chỉ tiêu

Tỷ lệ “chọi”

1

Ngôn ngữ Anh

D220201

524

200

1/ 2,62

2

Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

144

50

1/ 2,88

3

Ngôn ngữ Nhật

D220209

605

100

1/ 6,05

4

Đông Nam á học

D220214

261

100

1/ 2,61

5

Kinh tế

D310101

385

100

1/ 3,85

6

Xã hội học

D310301

363

100

1/ 3,63

7

Quản trị kinh doanh

D340101

1.547

300

1/ 5,15

8

Tài chính  Ngân hàng

D340201

657

250

1/ 2,62

9

Kế toán

D340301

777

300

1/ 2,59

10

Hệ thống thông tin quản lý

D340405

381

100

1/ 3,81

11

Luật kinh tế

D380107

1.541

200

1/ 7,70

12

Công nghệ sinh học

D420201

825

200

1/ 4,12

13

Khoa học máy tính

D480101

744

100

1/ 7,44

14

Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng

D580201

462

200

1/ 2,31

15

Quản lý xây dựng

D580302

157

100

1/ 1,57

16

Công tác xã hội

D760101

323

100

1/ 3,23

 

 

Tổng cộng

9.696

2.500

1/ 3,87

 

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com