Tỷ lệ chọi 2014: Trường ĐH Luật TP.HCM

21/05/2014

 

 Tên ngành

Chỉ tiêu

Hồ sơ theo Khối thi

Tổng

hồ sơ

Tỷ lệ

chọi

 

 

A

A1

C

D1

D3

D6

 

 
Luật

1.250

2.702

1.248

4.013

1.943

35

3

9.944

1/8

Quản trị - Luật

100

299

294

-

305

9

-

907

1/9

Quản trị kinh doanh

100

63

53

-

78

8

-

202

1/2

Ngôn ngữ Anh

50

-

-

-

105

-

-

105

1/2

Cộng:

1.500

3.087

1.648

4.049

2.508

55

3

11.350

1/7,5

 

Bản quyền 2008 - 2023 @ Diemtuyensinh.com
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]