Tỷ lệ chọi 2014: ĐH Y Dược TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM

Cập nhật: 18/10/2023 icon

Tỷ lệ chọi 2014: ĐH Y Dược TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM

Trường Đại học Y Dược TP.HCM

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu

Hồ sơ ĐKDT

Tỷ lệ “chọi”

Các ngành đào tạo đại học:

1.570

21.934

1/13

Y đa khoa (học 6 năm)

400

4102

1/10

Răng - Hàm - Mặt (học 6 năm)

100

849

1/8

Dược học (học 5 năm)

300

5833

1/19

Y học cổ truyền (học 6 năm)

150

1424

1/9

Y học dự phòng (học 6 năm)

100

595

1/6

Điều dưỡng  (học 4 năm)

280

3749

1/13

Y tế công cộng (học 4 năm)

60

330

1/5

Xét nghiệm y học (học 4 năm)

60

1538

1/25

Kĩ thuật Phục hình răng (học 4 năm)

20

386

1/19

Vật lí trí liệu, phục hồi chức năng (học 4 năm)

50

629

1/12

Kĩ thuật hình ảnh y học

50

631

1/13

 

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Tồng chỉ tiêu

Tổng hồ sơ ĐKDT

Tỷ lệ chọi

 

4.000

14.226, trong đó:

- Khối A: 9.090

- Khối A1: 5.136

 

1/3,5

 

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com