Tỷ lệ chọi 2014: ĐH Công nghiệp TP.HCM; ĐH Văn hóa TP.HCM

Cập nhật: 18/10/2023 icon
 

Tỷ lệ chọi 2014: ĐH Công nghiệp TP.HCM; ĐH Văn hóa TP.HCM

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM:

Mã ngành

Tên ngành

Hồ sơ

Chỉ tiêu

Tỷ lệ chọi

 

Các ngành đào tạo bậc đại học

 

 

 

D340101

Quản trị kinh doanh

5,728

1,000

1/6

D540101

Công nghệ thực phẩm

5,222

450

1/11

D510205

Công nghệ kĩ thuật ô tô

3,580

400

1/9

D340301

Kế toán

3,114

1,000

1/3

D510201

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

2,807

400

1/7

D510301

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

2,623

550

1/5

D510406

Công nghệ kĩ thuật môi trường

2,275

450

1/5

D540204

Công nghệ may

1,995

300

1/7

D510401

Công nghệ kĩ thuật hoá học

1,914

400

1/5

D340201

Tài chính - Ngân hàng

1,389

850

1/1,5

D220201

Ngôn ngữ Anh

1,339

300

1/4

D480101

Khoa học máy tính

1,086

400

1/3

D510203

Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

897

350

1/3

D510302

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

760

500

1/1,5

D340122

Thương mại điện tử

686

300

1/2

D510206

Công nghệ kĩ thuật nhiệt

428

350

1/1,2

 

Trường ĐH Văn hóa TP.HCM:

Tên ngành

Hồ sơ

Chỉ tiêu

Tỷ lệ chọi

Các ngành đào tạo bậc đại học

 

 

 

Khoa học thư viện

102

70

1/1,46

Bảo tàng học

26

30

1/0,87

Việt Nam học

767

220

1/3,49

Kinh doanh xuất bản phẩm

136

70

1/1,94

Quản lý văn hóa

440

200

1/2,20

Văn hoá các dân tộc Thiểu số VN

21

30

1/0,7

Văn hoá học (Chuyên ngành Văn hóa VN, Truyền thông VH)

252

130

1/1,94

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com