Sẽ công bố đề minh họa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Cập nhật: 06/12/2023 icon
Sau khi công bố phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, dự kiến vào quý IV năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố đề thi minh họa kỳ thi.

Sẽ công bố đề minh họa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Năm 2025 sẽ là kỳ thi đầu tiên của học sinh tốt nghiệp theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, theo nguyên tắc, học sinh học đến lớp 12 mới công bố đề thi tốt nghiệp minh hoạ. Tuy nhiên, đây là kỳ thi đầu tiên của lứa học sinh theo học chương trình mới, để các nhà trường, giáo viên, học sinh có sự hình dung nên ngay sau khi xây dựng và thử nghiệm xong định dạng đề cho kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố đề thi minh họa.

Đề thi minh hoạ có thể được lấy chất liệu, nội dung chương trình lớp 10 và 11 của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, với định dạng và cấu trúc mô phỏng đề thi 2025.

Dựa vào đề thi minh hoạ, học sinh, giáo viên, các nhà trường nắm được cách thức, định dạng, cấu trúc của đề thi mới để có kế hoạch ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Ngọc Hà cho biết dự kiến đề thi minh hoạ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 sẽ được công bố vào quý IV năm 2023.

THANH XUÂN
https://nhandan.vn/se-cong-bo-de-minh-hoa-ky-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-post786006.html

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com