Ngành Luật kinh doanh

Cập nhật: 23/01/2024 icon
 

Ngành Luật kinh doanh

Tên ngành:                  LUẬT KINH DOANH

 

Trình độ đào tạo:         Đại học
Thời gian đào tạo      4 năm

 

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 

Chương trình đào tạo ngành Luật học, chuyên ngành Luật Kinh Doanh đào tạo cử nhân luật có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có kiến thức cơ bản và kỹ năng chuyên sâu về pháp luật trong kinh doanh, trên cơ sở kiến thức về kinh tế, quản trị kinh doanh; đủ khả năng tiếp cận và xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra trong thực tiễn hoạt động kinh doanh và quản lý nhà nước đối với nền kinh tế của Việt Nam.

 

 

Sinh viên tốt nghiệp theo chương trình Luật Kinh doanh có thể đạt được những kỹ năng nghề nghiệp như: tư vấn, phát triển doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp, đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng, thực hiện chức năng của chuyên viên pháp lý tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; có thể độc lập đưa ra các đề xuất giải quyết các tình huống pháp lý trong kinh doanh, nắm vững các thao tác nghiệp vụ khi doanh nghiệp tham gia vào các vụ tố tụng phát sinh từ hoạt động kinh doanh.

 

 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể công tác tại các doanh nghiệp, các tòa kinh tế thuộc hệ thống Tòa án nhân dân, các Trung tâm trọng tài thương mại và các đơn vị cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý.

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

 

1

 

 Triết học Mác - Lênin

 

9

 

 Toán Cao cấp

 

2

 

 Kinh tế chính trị Mác - Lênin

 

10

 

 Lý thuyết XS và TK toán

 

3

 

 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 

11

 

 Tối ưu hoá (QHTT)

 

4

 

 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

 

12

 

 Ngoại ngữ

 

5

 

 Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

13

 

 Tin học đại cương

 

6

 

 Kinh tế vĩ mô

 

14

 

 Giáo dục Thể chất

 

7

 

 Kinh tế vi mô

 

15

 

 Giáo dục Quốc phòng

 

8

 

 Kinh tế quốc tế

 

 

 

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

 

a/ Kiến thức cơ sở khối ngành

 

1

 

 Tâm lý học quản lý

 

4

 

 Lý luận Nhà nước và pháp luật ( PLĐC)

 

2

 

 Đại cương văn hóa Việt Nam

 

5

 

 Lịch sử nhà nước và pháp luật (Việt Nam & thế giới)

 

3

 

 Lô gíc học

 

6

 

 Luật học so sánh

 

b/ Kiến thức cơ sở ngành

 

1

 

Kinh tế lượng

 

13

 

 Luật tài chính

 

2

 

Lịch sử các học thuyết kinh tế

 

14

 

 Luật kinh doanh bảo hiểm

 

3

 

Nguyên lý thống kê kinh tế

 

15

 

 Luật sở hữu trí tuệ

 

4

 

Tài chính - tiền tệ

 

16

 

 Luật đất đai

 

5

 

 Luật hiến pháp

 

17

 

 Luật môi trường

 

6

 

 Luật hành chính

 

18

 

 Công pháp quốc tế

 

7

 

 Luật hình sự I, II,

 

19

 

 Tư pháp quốc tế

 

8

 

 Luật dân sự I, II

 

20

 

 PLuật Giao dịch thương mại quốc tế

 

9

 

 Luật tố tụng hình sự

 

21

 

 PLuật về thanh toán

 

10

 

 Luật tố tụng dân sự

 

22

 

 Luật Cạnh Tranh

 

11

 

 Luật thương mại I, II

 

23

 

 Luật Hôn nhân gia đình

 

12

 

 Luật lao động

 

24

 

 Luật ngân hàng & chứng khoán

 

c/ Kiến thức ngành

 

1

 

Kinh tế vi mô II

 

7

 

Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu

 

2

 

Kinh tế vĩ mô II

 

8

 

Kinh tế nông nghiệp I

 

3

 

Kinh tế phát triển

 

9

 

Kinh tế học lao động

 

4

 

Kinh tế công cộng

 

10

 

Phân tích lợi ích chi phí

 

5

 

Kinh tế môi trường

 

11

 

Thiết lập và thẩm định dự án

 

6

 

Phương pháp nghiên cứu kinh tế

 

12

 

Kế hoạch và chính sách kinh tế, xã hội I

 

d/ Kiến thức bổ trợ

 

1

 

 Nguyên lý kế toán

 

6

 

 Kỹ năng đàm phán & soạn thảo hợp đồng

 

2

 

 Tài chính – tiền tệ

 

6

 

 Kỹ năng hành nghề luật

 

3

 

 Quản trị học

 

7

 

 Ngoại ngữ CN (Tiếng Anh)

 

4

 

 Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính

 

 

 

e/ Thực tập nghề nghiệp, Khóa luận (hoặc thi tốt nghiệp)

 

 

(Theo Chương trình đào tạo của Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM)

 

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com