Điểm chuẩn năm 2023 phương thức xét điểm thi TN THPT của Trường ĐHSP Hà Nội 2

Cập nhật: 25/08/2023
Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo điểm đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023, cụ thể như sau:

Điểm chuẩn năm 2023 phương thức xét điểm thi TN THPT của Trường ĐHSP Hà Nội 2

TT

Mã ngành đào tạo

Tên ngành đào tạo

Điểm trúng tuyển
(thang điểm 30)

I. Khối ngành đào tạo cử nhân sư phạm

1

7140201

Giáo dục Mầm non

23.75

2

7140202

Giáo dục Tiểu học

26.03

3

7140204

Giáo dục Công dân

26.68

4

7140206

Giáo dục Thể chất

21

5

7140208

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

25.57

6

7140209

Sư phạm Toán học

26.28

7

7140210

Sư phạm Tin học

22.7

8

7140211

Sư phạm Vật lý

25.5

9

7140212

Sư phạm Hóa học

25.29

10

7140213

Sư phạm Sinh học

24.49

11

7140217

Sư phạm Ngữ văn

27.47

12

7140218

Sư phạm Lịch sử

28.58

13

7140231

Sư phạm Tiếng Anh

26.25

14

7140249

Sư phạm Lịch sử - Địa lý

27.43

II. Khối ngành đào tạo cử nhân ngoài sư phạm

 

15

7220201

Ngôn ngữ Anh

25.02

16

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

24.63

17

7310630

Việt Nam học

16.4

18

7420201

Công nghệ Sinh học

15

19

7480201

Công nghệ Thông tin

15

 

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com