Điểm chuẩn NV2-2013: Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Cập nhật: 13/08/2023 icon
Điểm chuẩn tuyển nguyên vọng 2 bổ sung Cao đẳng năm 2013 hệ Chính quy:

Điểm chuẩn NV2-2013: Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

TT

Ngành

Mã ngành

Điểm chuẩn NV2

1

Cao đẳng Kỹ thuật Hình ảnh Y học

C720330

19.5

2

Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm Đa khoa

C720332

22.0

3

Cao đẳng Kỹ thuật Vật Lý trị liệu / PHCN

C720333

18.0

4

Cao đẳng Điều dưỡng

C720501

20.5

5

Cao đẳng Hộ Sinh

C720502

19.5

* Điểm quy định cho HSPT-KV3 các đối tượng và khu vực kế tiếp lần lượt thấp hơn 1.0 điểm và 0.5 điểm.

- Ngành Kỹ thuật Hình ảnh không tuyển Nữ.

- Ngành Hộ sinh không tuyển Nam.

Thời gian nhập học: Ngày 25 tháng 9 năm 2013 (từ 8h00 đến 10h30)

 

 

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com