Điểm chuẩn NV2-2013: Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm

Cập nhật: 09/08/2023 icon
ĐIỂM CHUẨN NV2 HỆ ĐẠI HỌC

Điểm chuẩn NV2-2013: Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm

Ngành Đại học

 

Khối A

Khối A1

Khối B

Khối D1

 Quản trị kinh doanh

D340101

18

18

 

19

 Tài chính – Ngân hàng

D340201

17,5

17,5

 

18

 Kế toán

D340301

19,5

19,5

 

19,5

 Công nghệ thông tin

D480201

18

18

 

19

 Kỹ thuật Điện - Điện tử

D510301

17,5

17,5

 

 

 Công nghệ chế tạo máy

D510202

17,5

17,5

 

 

 Công nghệ thực phẩm

D540101

20,5

20,5

21,5

 

 Đảm bảo chất lượng và ATTP

D540110

19

19

20

 

 Công nghệ Chế biến thủy sản

D540105

19

19

19,5

 

 Công nghệ kỹ thuật hóa học

D510401

20

20

21

 

 Công nghệ Kỹ thuật môi trường

D510406

19,5

19,5

20,5

 

 Công nghệ sinh học

D420201

21

21

22

 

 

ĐIỂM CHUẨN NV2 HỆ CAO ĐẲNG:

Ngành Cao đẳng

Mã ngành

Điểm thi ĐH

Điểm thi CĐ

Công nghệ thông tin

C480201

13,5

16,5

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

10,5

13,5

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C510201

10,5

13,5

Công nghệ thực phẩm

C540102

17

20

Công nghệ chế biến thủy sản

C540105

15

18

Công nghệ kỹ thuật hóa học

C510401

13

16

Công nghệ kỹ thuật môi trường

C510406

13,5

16,5

Công nghệ sinh học

C420201

14,5

18,5

Công nghệ may

C540204

10,5

13,5

Công nghệ Giày

C540206

A,A1:10,5, B

:11

A,A1:13,5, B

:13

Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh

C510206

10

10

Công nghệ vật liệu

C510402

A,A1:10,5, B

:11

A,A1:13,5, B

:14

Quản trị kinh doanh

C340101

13,5

16,5

Kế toán

C340301

13,5

16,5

Việt Nam học

C220113

11,5

14,5

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com