ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạnh tuyển sinh sau ĐH năm 2023

Cập nhật: 18/08/2023 icon
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông báo tuyển sinh Chuyên khoa 1, Chuyên khoa 2, Bác sĩ nội trú, Thạc sĩ năm 2023 như sau:

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạnh tuyển sinh sau ĐH năm 2023

+ Thông báo tuyển sinh Sau đại học trình độ Chuyên khoa 1, Chuyên khoa 2, Bác sỹ nội trú, Thạc sỹ năm 2023: 

XEM THÔNG BÁO VÀ HƯỚC DẪN ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY 

+ Mẫu Hồ sơ dự thi Chuyên khoa 1 (download tại đây)

+ Mẫu Hồ sơ dự thi Chuyên khoa 2 (download tại đây)

+ Mẫu Hồ sơ dự thi Bác sĩ Nội trú (download tại đây)

+ Mẫu Hồ sơ dự thi Thạc sĩ (download tại đây)

1.Thí sinh đăng ký hồ sơ dự thi trực tuyến tại trang thông tin điện tử  http://tuyensinh.pnt.edu.vn  được kích hoạt từ ngày 24/6/2023 đến hết ngày 14/7/2023. Trước và sau thời gian trên hồ sơ sẽ không được chấp nhận.

- Sau khi nộp hồ sơ trực tuyến thành công, thí sinh sẽ đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường từ ngày 24/7 - 27/7/2023. Sau thời hạn trên, nếu thí sinh không đến nộp hồ sơ sẽ xem như không đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2023. Mọi thắc mắc, khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.

2. Ôn thi: 

- Thí sinh theo dõi thông báo lịch ôn thi cụ thể trên website của Trường bắt đầu vào ngày 03/7/2023.

- Thời gian ôn thi dự kiến: 03/7/2023 đến 18/8/2023.

- Đề cương ôn thi (download tại đây)

3. Phiếu báo dự thi:

- Từ ngày 16/8/2023:Thí sinh tra cứu thông tin phiếu báo dự thi (Số báo danh và phòng thi) tại trang đăng ký dự thi của Trường. Thí sinh sẽ nhận Phiếu báo dự thi vào lúc 14g30, ngày 22/8/2023 tại phòng thi.

- Từ ngày 04/8/2023 - 09/8/2023:Thí sinh theo dõi thông tin về phòng thi, lịch thi, danh sách miễn thi ngoại ngữ, danh sách thuộc đối tượng ưu tiên trên website của trường và phản hồi thắc mắc về phòng Sau đại học. Mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết sau ngày 10/8/2023.

 

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com