ĐH Kiến trúc Hà Nội tuyển sinh ĐH hệ liên thông năm 2023

Cập nhật: 18/08/2023
 

ĐH Kiến trúc Hà Nội tuyển sinh ĐH hệ liên thông năm 2023

Căn cứ các quy định về tuyển sinh trình độ đại học và Đề án tuyển sinh trình độ đại

học năm 2023 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; căn cứ nhu cầu đào tạo và chỉ tiêu

tuyển sinh đào tạo trình độ đại học năm 2023, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thông

báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học (cấp bằng Kỹ sư) hình thức Vừa làm vừa học

(VLVH), Liên thông năm 2023 như sau:

 

>> XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TUYỂN SINH TẠI ĐÂY <<

 

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com