ĐH Đà Nẵng công bố điểm chuẩn tạm thời tính đến chiều 20/8

Cập nhật: 09/08/2023 icon
Chiều nay 20/8, ĐH Đà Nẵng công bố điểm chuẩn tạm thời của các trường đại học thành viên. Điểm chuẩn chính thức sẽ được công bố sau khi tổ chức họp Hội đồng vào ngày 24.8.

ĐH Đà Nẵng công bố điểm chuẩn tạm thời tính đến chiều 20/8

Điểm chuẩn tạm thời cụ thể như sau:

STT

Mã trường
Ngành

Tên trường
Tên ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp 
xét tuyển

Điểm 
trúng tuyển tạm thời

Điều kiện bổ sung

I

DDK

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

3030

 

 

 

1

D140214

Sư phạm kỹ thuật công nghiệp

50

A00, A01

20.75

Toán ≥ 6.5

2

D420201

Công nghệ sinh học

60

A00

21.5

Toán ≥ 6.5

D07

21.5

 

3

D480201

Công nghệ thông tin

190

A00, A01

24

Toán ≥ 7

4

D480201

CLC1

Công nghệ thông tin (CLC ngoại ngữ Anh)

40

A00, A01

22.5

Toán ≥ 7.25

5

D480201

CLC2

Công nghệ thông tin (CLC ngoại ngữ Nhật + Anh)

40

A00, A01

21.5

Toán ≥ 5.75

6

D510105

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

60

A00, A01

20.75

Toán ≥ 7

7

D510202

Công nghệ chế tạo máy

140

A00, A01

22.5

Toán ≥ 5.25

8

D510601

Quản lý công nghiệp

60

A00, A01

21.25

Toán ≥ 6

9

D520103

Kỹ thuật cơ khí

150

A00, A01

22.75

Toán ≥ 7.25

10

D520114

Kỹ thuật cơ - điện tử

80

A00, A01

24

Toán ≥ 7.25

11

D520115

Kỹ thuật nhiệt

150

A00, A01

21.5

Toán ≥ 6.5

12

D520122

Kỹ thuật tàu thủy

50

A00, A01

21.25

Toán ≥ 6.5

13

D520201

Kỹ thuật điện, điện tử

160

A00, A01

23.5

Toán ≥ 7

14

D520201CLC

Kỹ thuật điện, điện tử (CLC)

40

A00, A01

21

Toán ≥ 6.25

15

D520209

Kỹ thuật điện tử và viễn thông

220

A00, A01

22

Toán ≥ 7.25

16

D520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

80

A00, A01

23.75

Toán ≥ 7.25

17

D520216CLC

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC)

40

A00, A01

21

Toán ≥ 6.75

18

D520301

Kỹ thuật hóa học

60

A00

21.5

Toán ≥ 7

D07

21.5

 

19

D520320

Kỹ thuật môi trường

70

A00

21

Toán ≥ 6.75

D07

21

 

20

D520604

Kỹ thuật dầu khí

80

A00

22.75

Toán ≥ 7.25

D07

22.75

 

21

D540101

Công nghệ thực phẩm

120

A00

22.5

Toán ≥ 7

D07

22.5

 

22

D580102

Kiến trúc*

140

V01

27.125

 

23

D580201

Kỹ thuật công trình xây dựng

240

A00, A01

22

Toán ≥ 6.5

24

D580202

Kỹ thuật công trình thủy

60

A00, A01

20.25

Toán ≥ 7

24

D580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

160

A00, A01

21.25

Toán ≥ 7

26

D580205CLC

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC)

40

A00, A01

20

Toán ≥ 7

27

D580208

Kỹ thuật xây dựng

60

A00, A01

21.25

Toán ≥ 7

28

D580301

Kinh tế xây dựng

100

A00, A01

21.5

Toán ≥ 6.75

29

D850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

60

A00

21.25

Toán ≥ 6.25

D07

21.25

 

30

D905206

Chương trình đào tạo kỹ sư tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông*

80

A01

21.25

 

D07

24.25

 

31

D905216

Chương trình đào tạo kỹ sư tiên tiến ngành Hệ thống nhúng*

40

A01

19.25

 

D07

19.75

 

32

PFIEV

Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp*

80

A00, A01

42.75

Toán ≥ 6.5

33

D420201LT

Công nghệ sinh học (liên thông)

2

A00, D07

20.5

 

34

D480201LT

Công nghệ thông tin (liên thông)

3

A00, A01

20.25

 

35

D510202LT

Công nghệ chế tạo máy (liên thông)

2

A00, A01

20

 

36

D520103LT

Kỹ thuật cơ khí (liên thông)

2

A00, A01

17.25

 

37

D520114LT

Kỹ thuật cơ - điện tử (liên thông)

3

A00, A01

15

 

38

D520115LT

Kỹ thuật nhiệt (liên thông)

2

A00, A01

15

 

39

D520201LT

Kỹ thuật điện, điện tử (liên thông)

3

A00, A01

21.5

 

40

D520209LT

Kỹ thuật điện tử và viễn thông (liên thông)

2

A00, A01

18.5

 

41

D520301LT

Kỹ thuật hóa học (liên thông)

2

A00, D07

15

 

42

D520320LT

Kỹ thuật môi trường (liên thông)

2

A00, D07

20

 

43

D540101LT

Công nghệ thực phẩm (liên thông)

2

A00, D07

20.75

 

44

D580201LT

Kỹ thuật công trình xây dựng (liên thông)

3

A00, A01

21.75

 

45

D580205LT

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (liên thông)

2

A00, A01

21.25

 

II

DDQ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

2050

 

 

 

1

D310101

Kinh tế

190

A00, A01, D01

20.75

 

2

D310205

Quản lý Nhà nước

75

A00, A01, D01

20.25

 

3

D340101

Quản trị kinh doanh

250

A00, A01, D01

22.25

 

4

D340103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

140

A00, A01, D01

21.75

 

5

D340107

Quản trị khách sạn

90

A00, A01, D01

21.75

 

6

D340115

Marketing

95

A00, A01, D01

21.75

 

7

D340120

Kinh doanh quốc tế

150

A00, A01, D01

23.75

 

8

D340121

Kinh doanh thương mại

100

A00, A01, D01

22

 

9

D340201

Tài chính - Ngân hàng

230

A00, A01, D01

21.25

 

10

D340301

Kế Toán

200

A00, A01, D01

22.25

 

11

D340302

Kiểm toán

110

A00, A01, D01

23.25

 

12

D340404

Quản trị nhân lực

70

A00, A01, D01

21.25

 

13

D340405

Hệ thống thông tin quản lý

120

A00, A01, D01

20.5

 

14

D380101

Luật

90

A00, A01, D01

21

 

15

D380107

Luật kinh tế

80

A00, A01, D01

22.25

 

16

D460201

Thống kê

40

A00, A01, D01

20.25

 

17

D340103LT

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (liên thông)

4

A00, A01, D01

18.5

 

18

D340121LT

Kinh doanh thương mại (liên thông)

4

A00, A01, D01

18.75

 

19

D340201LT

Tài chính - Ngân hàng (liên thông)

4

A00, A01, D01

21.5

 

20

D340301LT

Kế toán (liên thông)

4

A00, A01, D01

21

 

21

D340405LT

Hệ thống thông tin quản lý (liên thông)

4

A00, A01, D01

17

 

III

DDS

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

2030

 

 

 

1

C140221

Sư phạm Âm nhạc*

40

N00

25

 

2

D140201

Giáo dục mầm non

60

M00

21.75

 

3

D140202

Giáo dục Tiểu học

60

D01

20.75

 

4

D140205

Giáo dục Chính trị

50

C00, D01

18.75

 

5

D140209

Sư phạm Toán học

50

A00, A01

24

Toán ≥ 8.25

6

D140210

Sư phạm Tin học

50

A00, A01

19.75

Toán ≥ 6.5

7

D140211

Sư phạm Vật lý

50

A00

22.75

Vật lý ≥ 7.3

8

D140212

Sư phạm Hoá học

50

A00

23

Hóa ≥ 8

9

D140213

Sư phạm Sinh học

50

B00

20.5

Sinh ≥ 7

10

D140217

Sư phạm Ngữ văn

50

C00

23.75

Văn ≥ 6

11

D140218

Sư phạm Lịch sử

50

C00

21.25

Sử ≥ 5.5

12

D140219

Sư phạm Địa lý

50

C00

21.75

Địa ≥ 8

13

D220113

Việt Nam học

80

C00, D01

19.25

 

14

D220310

Lịch sử

50

C00, D01

16.75

 

15

D220330

Văn học

110

C00, D01

18

 

16

D220340

Văn hoá học

65

C00, D01

17.25

 

17

D310401

Tâm lý học

70

B00, C00

18.5

 

18

D310501

Địa lý học

70

C00, D01

17.5

 

19

D320101

Báo chí

120

C00, D01

20

 

20

D420201

Công nghệ sinh học

65

B00

18.25

 

21

D440102

Vật lý học

65

A00, A01

18.25

 

22

D440112

Hóa học

200

A00

18.5

 

D07

18.5

 

23

D440217

Địa lý tự nhiên

70

A00, B00

15

 

24

D440301

Khoa học môi trường

70

A00

18.25

 

25

D460112

Toán ứng dụng

130

A00, A01

18.5

 

26

D480201

Công nghệ thông tin

120

A00, A01

20.5

 

27

D760101

Công tác xã hội

70

C00, D01

18

 

28

D850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

65

B00

18

 

IV

DDF

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

1500

 

 

 

1

D140231

Sư phạm tiếng Anh*

140

D01

29.83

 

2

D140233

Sư phạm tiếng Pháp*

30

D01, D03

24.92

 

3

D140234

Sư phạm tiếng Trung Quốc*

30

D01, D04

25.75

 

4

D220201

Ngôn ngữ Anh*

640

D01

27.25

 

5

D220202

Ngôn ngữ Nga*

70

D01, D02

24

 

A01

25

 

6

D220203

Ngôn ngữ Pháp*

70

D01, D03

25.25

 

7

D220204

Ngôn ngữ Trung Quốc*

105

D01, D04

26.5

 

8

D220209

Ngôn ngữ Nhật*

100

D01, D06

29.58

 

9

D220210

Ngôn ngữ Hàn Quốc*

100

D01

27.33

 

10

D220212

Quốc tế học*

135

A01, D01

25.75

 

11

D220213

Đông phương học*

80

A01, D01

25.25

 

V

DDP

PHÂN HIỆU KON TUM

495

 

 

 

1

C340121

Kinh doanh thương mại

20

A00, A01, D01

12

 

2

C340301

Kế toán

20

A00, A01, D01

12

 

3

C420201

Công nghệ sinh học

20

A00, B00

12

 

4

C510102

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

20

A00, A01

12

 

5

D140202

Giáo dục Tiểu học

60

A00, A01, D01

19

 

6

D140209

Sư phạm Toán học

40

A00, A01, D01

18.5

 

7

D340101

Quản trị kinh doanh

40

A00, A01, D01

15

 

8

D340103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

15

A00, A01, D01

15

 

9

D340121

Kinh doanh thương mại

15

A00, A01, D01

15

 

10

D340201

Tài chính - ngân hàng

30

A00, A01, D01

15

 

11

D340301

Kế toán

20

A00, A01, D01

15.5

 

12

D380107

Luật kinh tế

20

A00, A01, D01

16

 

13

D480201

Công nghệ thông tin

40

A00, A01, D07

15

 

14

D520201

Kỹ thuật điện, điện tử

40

A00, A01, D07

15

 

15

D580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

40

A00, A01, D07

15

 

16

D580301

Kinh tế xây dựng

40

A00, A01, D07

15

 

17

D620114

Kinh doanh nông nghiệp

15

A00, A01, D01

15

 

VI

DDY

KHOA Y DƯỢC

200

 

 

 

1

D720501

Điều dưỡng

60

B00

20.25

Toán ≥ 5.5

2

D720101

Y đa khoa

140

B00

24.25

Toán ≥ 8

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com