Các trường Đại học & Học viện khu vực TP. Hà Nội

Cập nhật: 23/01/2024 icon
 

Các trường Đại học & Học viện khu vực TP. Hà Nội

Mã trường

Tên trường

QH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

QHL

- Trường Đại học Luật - ĐHQG Hà Nội

QHQ

- Trường Quốc tế - ĐHQG Hà Nội

QHI

- Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội

QHS

- Trường ĐH Giáo dục - ĐHQG Hà Nội

QHT

- Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội

QHX

- Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội

QHE

- Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội

QHF

- Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội

QHJ

- Trường Đại học Việt Nhật - ĐHQG Hà Nội

QHY

- Trường Đại học Y Dược - ĐHQG Hà Nội

 

BKA

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

NVH

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

TGC

Học viện Báo chí Tuyên truyền

HCP

Học viện Chính sách và Phát triển

BVH

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

HVD

Học viện Dân tộc

HCH

Học viện Hành chính Quốc gia

KMA

Học viện Kỹ thuật Mật mã

HVM

Học viện Múa Việt Nam

NHH

Học viện Ngân hàng

HQT

Học viện Ngoại giao

HVN

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

HPN

Học viện Phụ nữ Việt Nam

HVQ

Học viện Quản lý Giáo dục

HTC

Học viện Tài chính

HTN

Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam

HTA

Học viện Tòa án

HYD

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

 

CMC

Trường Đại học CMC (*)

LDA

Trường Đại học Công đoàn

GTA

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

DCQ

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị (*)

CCM

Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội

DCN

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

VHD

Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung

DKH

Trường Đại học Dược Hà Nội

DDN

Trường Đại học Đại Nam (*)

DDL

Trường Đại học Điện lực

DDD

Trường Đại học Đông Đô (*)

FPT

Trường Đại học FPT (*)

GHA

Trường Đại học Giao thông vận tải

NHF

Trường Đại học Hà Nội

HBU

Trường Đại học Hòa Bình (*)

KCN

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

DQK

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (*)

DKK

Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

KHA

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

DKS

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

KTA

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

DLX

Trường Đại học Lao động Xã hội

LNH

Trường Đại học Lâm nghiệp

LPH

Trường Đại học Luật Hà Nội

MDA

Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội

MHN

Trường Đại học Mở Hà Nội

MTC

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

MTH

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

NTH

Trường Đại học Ngoại thương

NTU

Trường Đại học Nguyễn Trãi (*)

DNV

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

PKA

Trường Đại học Phenikaa (*)

DPD

Trường Đại học Phương Đông (*)

SKD

Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh

SPH

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

GNT

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội

TDH

Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà nội

FBU

Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội (*)

DMT

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

DTL

Trường Đại học Thăng Long (*)

TDD

Trường Đại học Thành Đô (*)

HNM

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

TLA

Trường Đại học Thủy lợi

TMA

Trường Đại học Thương mại

VHH

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

XDA

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

YHB

Trường Đại học Y Hà Nội

YTC

Trường Đại học Y tế Công cộng

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com