Trường Đại học đầu tiên của Việt Nam được chuyển sang mô hình Đại học

Cập nhật: 29/01/2024 icon
Ngoài hai Đại học Quốc gia, 3 Đại học vùng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là đơn vị cấp trường đầu tiên được chuyển lên mô hình Đại học.

Trường Đại học đầu tiên của Việt Nam được chuyển sang mô hình Đại học

Thủ tướng vừa có quyết định về việc chuyển Trường Đại học (ĐH) Bách khoa Hà Nội thành ĐH Bách khoa Hà Nội.

Theo đó, ĐH Bách khoa Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ trực thuộc Bộ GD&ĐT, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ tổ chức lại cơ cấu tổ chức và hoạt động trên cơ sở Trường ĐH Bách khoa Hà Nội trước đây theo quy định của luật Giáo dục ĐH năm 2012 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục ĐH năm 2018 cùng quy định pháp luật có liên quan.

Thủ tướng yêu cầu quá trình tổ chức lại phải bảo đảm hoạt động bình thường, không gây thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.

Như vậy, đây là trường ĐH đầu tiên chuyển từ trường lên ĐH sau khi luật Giáo dục đại học 2018 và nghị định 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện luật có hiệu lực.

Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội trở thành Giám đốc.

Trường đại học là cơ sở đào tạo nhiều ngành nhưng không đào tạo nhiều lĩnh vực. Còn đại học là một cơ sở đào tạo trên nhiều lĩnh vực (trong mỗi lĩnh vực có thể có nhiều ngành). Đại học là một tổ chức giáo dục có các trường đại học thành viên. Còn trường đại học có thể là một cơ sở giảng dạy đại học độc lập hoặc là thành viên của một đại học vùng, chuyên cung cấp các chương trình đào tạo bậc đại học. Điều này có nghĩa, đại học là cấp cao hơn, trong đại học sẽ bao hàm các trường đại học.

Nghiêm Huê
https://tienphong.vn/truong-dai-hoc-dau-tien-cua-viet-nam-duoc-chuyen-sang-mo-hinh-dai-hoc-post1492324.tpo

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com