Danh mục các ngành nghề đào tạo

Cập nhật: 16/10/2023
 

Danh mục thông kê ngành đào tạo của giáo dục đại học (Đại học,  Thạc sĩ, Tiến sĩ) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 06/06/2022

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

 

Danh mục ngành nghề đào tạo cấp IV các trình độ Trung cấp và Cao đẳng do Bộ LĐ-TBXH ban hành ngày 30/12/2020

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

 

Danh mục ngành nghề đào tạo cấp IV các trình độ Trung cấpCao đẳng do Bộ LĐ-TBXH ban hành năm 2017

Danh mục các ngành nghề đào tạo trình độ Trung cấp

Danh mục các ngành nghề đào tạo trình độ Cao đẳng

 

Danh mục các ngành đào tạo cấp IV các trình độ Đại học, Thạc sĩTiến sĩ do Bộ GD-ĐT ban hành năm 2017

Danh mục các ngành đào tạo trình độ Đại học

Danh mục các ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ

Danh mục các ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ

 

Chủ đề liên quan: