Ngành Tài chính - Ngân hàng

Cập nhật: 17/04/2024
Tài chính - ngân hàng là một ngành học đầy tiềm năng và luôn được quan tâm trong những năm gần đây. Với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế, ngành này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc quản lý và vận hành hiệu quả các nguồn vốn, đảm bảo hoạt động tài chính và tiền tệ của các tổ chức, doanh nghiệp cũng như cá nhân. 

Từ đó, việc đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Tài chính - ngân hàng là một yêu cầu cấp thiết.

1. Tìm Hiểu về Ngành Tài Chính - Ngân Hàng

1.1. Định nghĩa và Phạm Vi của Ngành Tài Chính - Ngân Hàng

Tài chính - ngân hàng (Finance and Banking) là một ngành học rộng lớn, bao gồm các hoạt động liên quan đến giao dịch tiền tệ và kinh doanh thông qua các định chế tài chính, ngân hàng. Cụ thể, nó tập trung vào các lĩnh vực như tài chính công, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế, thuế, bảo hiểm và các công cụ tài chính khác để phục vụ cho các hoạt động thanh toán trong nước và quốc tế.

Ngành Tài chính - ngân hàng được chia thành nhiều chuyên ngành khác nhau như: Ngân hàng, Quản lý Tài chính công, Tài chính doanh nghiệp, Đầu tư tài chính, Tài chính quốc tế, Thuế, v.v. Mỗi chuyên ngành sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu và kỹ năng cần thiết để có thể đảm nhiệm các vị trí công việc khác nhau trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng.

1.2. Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính - Ngân Hàng

Chương trình đào tạo ngành Tài chính - ngân hàng được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực ngân hàng, tài chính, tiền tệ, phương pháp quản trị tín dụng, quản lý tài chính doanh nghiệp, quản trị rủi ro, v.v. Điều này giúp sinh viên có thể theo đuổi sự nghiệp trong ngành nghề này cùng với sự phát triển vượt bậc của các định chế tài chính, ngân hàng hiện nay.

Ngoài ra, chương trình còn cung cấp cho sinh viên một tầng kiến thức về quản lý tài chính hiệu quả, tiền tệ hiện đại, quản trị doanh nghiệp, công ty, cũng như các công cụ giúp quản lý rủi ro tài chính. Sinh viên cũng được trang bị các kiến thức về quy trình hoạt động tài chính, kế toán thuế, và lĩnh vực bảo hiểm trong ngân hàng.

1.3. Các Chuyên Ngành Tiêu Biểu trong Ngành Tài Chính - Ngân Hàng

Dưới đây là một số chuyên ngành tiêu biểu trong ngành Tài chính - ngân hàng:

Chuyên Ngành Mô Tả
Ngân Hàng Trang bị các kiến thức về tài chính, ngân hàng, tiền tệ, quản trị tín dụng, quản trị vốn và tài sản, phát hành tiền, thẩm định tín dụng, quản lý tài chính - tiền tệ hiện đại, quản trị tài chính trong doanh nghiệp và định chế tài chính, công cụ quản lý rủi ro tài chính, quy trình tài chính, thống kê, kế toán, thuế, bảo hiểm.
Quản Lý Tài Chính Công Cung cấp kiến thức về quản lý tài chính công, thiết kế và đánh giá chính sách công, ứng dụng các nguyên tắc quản trị khu vực công, phân tích trong quản trị tài chính.
Tài Chính Doanh Nghiệp Đào tạo về quản lý tài chính doanh nghiệp, thẩm định tài chính dự án đầu tư, phân tích báo cáo tài chính, huy động và quản lý vốn, kế toán, tín dụng ngân hàng, định giá, chứng khoán, pháp luật kinh doanh và luật thuế.
Thuế Trang bị kiến thức về lý thuyết thuế, chính sách và luật thuế, quản lý thuế, hạch toán kế toán thuế, pháp luật và các cam kết quốc tế về thuế.
Tài Chính Quốc Tế Đào tạo về kinh doanh quốc tế, thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, thanh toán quốc tế, tín dụng quốc tế, tỷ giá hối đoái, quản lý dự án đầu tư quốc tế, quản lý nợ, kế toán quốc tế, quản trị tài chính công ty đa quốc gia.
Đầu Tư Tài Chính Cung cấp kiến thức về thị trường tài chính, phân tích và dự báo thị trường, các kỹ năng đầu tư tài chính, quản lý rủi ro, quy trình hạch toán kế toán trong đầu tư tài chính, quản lý Nhà nước về thị trường tài chính và đầu tư tài chính.

1.4. Những Tố Chất Cần Có Để Theo Học Ngành Tài Chính - Ngân Hàng

Để thành công trong ngành Tài chính - ngân hàng, sinh viên cần có những tố chất sau:

 • Khả năng tính toán nhanh chóng, tư duy logic và tỉ mỉ trong công việc.
 • Tính trung thực và cẩn thận tuyệt đối, vì chỉ một sai sót nhỏ có thể gây ra những rắc rối lớn.
 • Sử dụng máy tính và các phần mềm chuyên dụng thành thạo.
 • Năng lực giao tiếp, đàm phán và đoán ý khách hàng tốt.
 • Có sức khỏe tốt để chịu đựng áp lực cao và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
 • Trình độ ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, ở mức thành thạo.

Với những tố chất này, sinh viên sẽ có cơ hội thành công trong lĩnh vực Tài chính - ngân hàng.

2. Cơ Hội Việc Làm và Mức Lương trong Ngành Tài Chính - Ngân Hàng

2.1. Cơ Hội Việc Làm Đa Dạng

Với kiến thức và kỹ năng được trang bị từ chương trình đào tạo ngành Tài chính - ngân hàng, sinh viên tốt nghiệp có thể tìm kiếm cơ hội việc làm tại nhiều lĩnh vực khác nhau:

 • Làm việc tại các ngân hàng, Bộ Tài chính hoặc các cơ quan quản lý tài chính, tiền tệ, chịu trách nhiệm về định hướng chiến lược và chính sách.
 • Trở thành chuyên viên quản lý tài chính, tín dụng, thẩm định rủi ro tín dụng tại các công ty, doanh nghiệp.
 • Đảm nhận vị trí chuyên viên khách hàng, tư vấn các chính sách tài chính - ngân hàng cho khách hàng.
 • Làm việc tại các bộ phận như kế toán, thuế, chứng khoán, bảo hiểm.

Ngoài ra, sinh viên cũng có thể phát triển sự nghiệp ở các lĩnh vực như đầu tư tài chính, tài chính quốc tế, tài chính doanh nghiệp, v.v.

2.2. Mức Lương Ngành Tài Chính - Ngân Hàng

Mức lương trong ngành Tài chính - ngân hàng thường dao động như sau:

 • Sinh viên mới tốt nghiệp: 6 - 9 triệu đồng/tháng.
 • Có kinh nghiệm 1 - 2 năm: 10 - 15 triệu đồng/tháng.
 • Có kinh nghiệm 3 - 5 năm: 20 - 25 triệu đồng/tháng.

Mức lương sẽ phụ thuộc vào kinh nghiệm, vị trí công việc và năng lực của mỗi cá nhân. Những người có trình độ chuyên môn cao, làm việc tại các tổ chức tài chính lớn thường nhận mức lương hấp dẫn hơn.

2.3. Triển Vọng Nghề Nghiệp

Ngành Tài chính - ngân hàng luôn là một lựa chọn được ưa chuộng bởi sinh viên mới tốt nghiệp. Với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này càng tăng lên. Điều này mang lại nhiều cơ hội việc làm tốt cho các cử nhân tài chính - ngân hàng.

Ngoài ra, ngành này cũng có triển vọng nghề nghiệp rộng mở. Sinh viên có thể phát triển sự nghiệp ở nhiều vị trí khác nhau, từ chuyên viên tín dụng, quản lý tài chính, cho đến các vị trí quản lý cấp cao tại các ngân hàng, công ty tài chính. Với nỗ lực và năng lực cá nhân, họ có thể thành công trong sự nghiệp.

3. Các Trường Đại Học Đào Tạo Ngành Tài Chính - Ngân Hàng

3.1. Khu Vực Miền Bắc

Các trường đại học nổi bật đào tạo ngành Tài chính - ngân hàng tại khu vực miền Bắc bao gồm:

 • Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Đại học Ngoại Thương Hà Nội
 • Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Học viện Ngân hàng
 • Học viện Tài Chính
 • Đại học Thương Mại

3.2. Khu Vực Miền Trung

Tại khu vực miền Trung, một số trường đại học uy tín đào tạo ngành Tài chính - ngân hàng là:

 • Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế
 • Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng

3.3. Khu Vực Miền Nam

Ở khu vực miền Nam, các trường đại học tiêu biểu có ngành Tài chính - ngân hàng như:

 • Đại học Kinh tế TP. HCM
 • Đại học Tôn Đức Thắng
 • Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh
 • Đại học Tài chính Marketing
 • Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

3.4. Điểm Chuẩn Ngành Tài Chính - Ngân Hàng

Điểm chuẩn ngành Tài chính - ngân hàng các trường đại học những năm gần đây dao động từ 17,75 - 20 điểm. Điểm chuẩn cụ thể sẽ phụ thuộc vào tổ hợp môn xét tuyển (A00, A01, D01) và kết quả xét tuyển THPT Quốc gia năm đó.

Kết Luận

Ngành Tài chính - ngân hàng là một lựa chọn hấp dẫn với nhiều cơ hội việc làm và mức lương hấp dẫn. Với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế, nhu cầu về các chuyên gia tài chính - ngân hàng ngày càng tăng cao, mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên theo học ngành này.

Để thành công trong lĩnh vực Tài chính - ngân hàng, sinh viên cần trang bị cho mình những tố chất như khả năng tính toán, tư duy logic, sự trung thực và cẩn thận, kỹ năng giao tiếp, đàm phán, và ngoại ngữ. Mức lương trong ngành dao động phù hợp với kỹ năng và kinh nghiệm của từng cá nhân, cùng với cơ hội phát triển nghề nghiệp rộng mở.

Các trường đại học đào tạo ngành Tài chính - ngân hàng ở các khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam cung cấp cho sinh viên các cơ hội học tập và rèn luyện để trở thành những chuyên gia tài chính - ngân hàng chất lượng.

Với sự tự tin, kiến thức vững vàng, và khả năng làm việc chuyên nghiệp, sinh viên ngành Tài chính - ngân hàng có thể tự tin bước vào thị trường lao động và xây dựng sự nghiệp thành công trong tương lai.

Chủ đề liên quan: