Ngành Kiểm toán

Cập nhật: 18/04/2024
Ngành Kiểm toán đang là một trong những lựa chọn hàng đầu của sinh viên công tác trong lĩnh vực tài chính - kế toán. Với mức thu nhập hấp dẫn và những cơ hội phát triển nghề nghiệp rộng mở, ngành Kiểm toán luôn thu hút sự quan tâm của nhiều người. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về ngành Kiểm toán, từ chương trình đào tạo đến cơ hội việc làm và triển vọng nghề nghiệp.

1. Tìm hiểu về ngành Kiểm toán

1.1. Định nghĩa và vai trò của Kiểm toán

Kiểm toán (tiếng Anh là Audit) là quá trình thu thập và đánh giá bằng chứng về những thông tin tài chính được kiểm tra nhằm xác định và báo cáo về mức độ phù hợp giữa những thông tin đó với các chuẩn mực đã được thiết lập. Nó là xác minh và bày tỏ ý kiến về thực trạng hoạt động tài chính của các doanh nghiệp, bằng hệ thống phương pháp kĩ thuật riêng của kiểm toán, do các kiểm toán viên có trình độ nghiệp vụ tương xứng thực hiện trên cơ sở hệ thống pháp lý có hiệu lực.

Kiểm toán sử dụng các phương pháp như đối chiếu, logic, diễn giải thông tin, điều tra, quan sát, kiểm kê, thử nghiệm để xác minh tính trung thực của tài liệu và tính pháp lý của các báo cáo tài chính của một công ty, tổ chức. Phạm vi của kiểm toán rất rộng, bao gồm các lĩnh vực như kiểm toán về thông tin, kiểm toán hiệu quả, kiểm toán tính quy tắc và kiểm toán hiệu năng.

1.2. Phân loại kiểm toán

Về chủ thể, kiểm toán có 3 loại chính:

Loại kiểm toán Đặc điểm
Kiểm toán độc lập Được thực hiện bởi các công ty kiểm toán độc lập, không liên quan đến đơn vị được kiểm toán. Kết quả kiểm toán phản ánh chính xác, khách quan tình hình tài chính của doanh nghiệp.
Kiểm toán nhà nước Do cơ quan kiểm toán nhà nước thực hiện, nhằm kiểm soát việc quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công.
Kiểm toán nội bộ Do bộ phận kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp thực hiện, nhằm đánh giá tính hiệu quả của các hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và quản trị.

Ngoài ra, kiểm toán còn có thể được phân loại theo các tiêu chí khác như:

 • Phương pháp: Kiểm toán tài chính, kiểm toán hệ thống, kiểm toán hiệu quả, kiểm toán tuân thủ, ...
 • Đối tượng: Kiểm toán doanh nghiệp, kiểm toán ngân hàng, kiểm toán nhà nước, ...
 • Thời điểm: Kiểm toán định kỳ, kiểm toán đột xuất.

1.3. Vai trò của Kiểm toán trong doanh nghiệp

Kiểm toán đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức, cụ thể:

 • Tăng tính minh bạch và tin cậy của thông tin tài chính: Thông qua việc kiểm tra, đánh giá độc lập, kiểm toán giúp đảm bảo sự trung thực, chính xác của các báo cáo tài chính, từ đó nâng cao tính tin cậy của thông tin với các bên liên quan.
 • Hỗ trợ hoạch định chiến lược và ra quyết định: Kết quả kiểm toán cung cấp các thông tin, phân tích chi tiết về tình hình hoạt động, hiệu quả, rủi ro, ... giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra các quyết định chiến lược phù hợp.
 • Tăng cường kiểm soát nội bộ: Kiểm toán nội bộ đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, từ đó giúp phát hiện và khắc phục kịp thời các điểm yếu, rủi ro trong quản lý và vận hành.
 • Tuân thủ pháp luật và các quy định: Việc tuân thủ các quy định pháp luật về tài chính, kế toán, thuế, ... sẽ được kiểm tra và đảm bảo thông qua hoạt động kiểm toán.
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động: Kiểm toán hoạt động sẽ giúp đánh giá hiệu quả, tính tiết kiệm, hiệu suất và chất lượng trong các hoạt động của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các kiến nghị cải thiện.

Như vậy, kiểm toán đóng vai trò không thể thiếu trong việc nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và tuân thủ pháp luật trong hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp.

2. Chương trình đào tạo ngành Kiểm toán

2.1. Khung chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Kiểm toán được xây dựng với ba khối kiến thức chính:

Khối kiến thức giáo dục đại cương Bao gồm các môn học về chính trị, xã hội, tin học, ngoại ngữ, ... nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, kỹ năng mềm và phẩm chất cần thiết.

Khối kiến thức cơ sở ngành Trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng về kinh tế, tài chính, kế toán, quản trị, ... làm cơ sở cho việc học tập các môn chuyên ngành.

Khối kiến thức chuyên ngành Gồm các môn học chuyên sâu về kiểm toán, kế toán, tài chính, nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết.

Cụ thể, chương trình đào tạo ngành Kiểm toán bao gồm các môn học như sau:

Khối kiến thức Môn học
Giáo dục đại cương Các môn về lý luận chính trị, pháp luật, xã hội, ngoại ngữ, tin học, toán, logic, ...
Cơ sở ngành Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, nguyên lý kế toán, kế toán tài chính, kế toán quản trị, luật kinh tế, quản trị học, ...
Chuyên ngành Kiểm toán, phân tích báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán nhà nước, hệ thống kiểm soát nội bộ, chuẩn mực kiểm toán, pháp luật kiểm toán, ...

Thời gian đào tạo ngành Kiểm toán thường kéo dài từ 4-5 năm, tùy theo từng trường đại học.

2.2. Đặc điểm của chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Kiểm toán có một số đặc điểm nổi bật như sau:

 • Tính thực tiễn và ứng dụng cao: Với sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, chương trình đào tạo ngành Kiểm toán hướng tới trang bị cho sinh viên những kỹ năng nghề nghiệp cần thiết, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.
 • Tính liên ngành: Chương trình đào tạo không chỉ tập trung vào các môn học chuyên ngành mà còn kết hợp các kiến thức liên quan như tài chính, kế toán, luật, quản trị, ... giúp sinh viên có được tầm nhìn toàn diện.
 • Cập nhật công nghệ: Chương trình đào tạo thường xuyên được cập nhật, bổ sung các công nghệ, phần mềm mới nhằm đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ trong hoạt động kiểm toán.
 • Chú trọng các kỹ năng mềm: Bên cạnh kiến thức chuyên môn, chương trình còn trang bị cho sinh viên các kỹ năng như giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, ... để đáp ứng yêu cầu của nghề nghiệp.
 • Tích hợp thực tập và làm đồ án: Sinh viên được tham gia thực tập tại các doanh nghiệp, cơ quan kiểm toán để áp dụng kiến thức vào thực tế. Bên cạnh đó, họ cũng phải hoàn thành các đề tài nghiên cứu, tiểu luận, luận văn tốt nghiệp.

Như vậy, chương trình đào tạo ngành Kiểm toán được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cốt lõi, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của ngành nghề.

2.3. Các môn học chính

Dưới đây là một số môn học chính trong chương trình đào tạo ngành Kiểm toán:

 • Kiểm toán 1, 2: Học về khái niệm, nguyên tắc, chuẩn mực, quy trình và các kỹ thuật cơ bản của kiểm toán.
 • Kế toán tài chính 1, 2, 3: Học về các nguyên tắc, phương pháp và quy trình kế toán các nghiệp vụ kinh tế, tài chính trong doanh nghiệp.
 • Kế toán quản trị 1, 2: Học về vai trò, phương pháp và ứng dụng của kế toán quản trị trong quá trình ra quyết định.
 • Hệ thống kiểm soát nội bộ: Học về các khái niệm, nguyên tắc, phương pháp và ứng dụng của hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp.
 • Phân tích báo cáo tài chính: Học về các kỹ thuật phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
 • Kiểm toán hoạt động: Học về các phương pháp, kỹ thuật kiểm toán để đánh giá hiệu quả, tiết kiệm và hiệu suất của các hoạt động trong doanh nghiệp.
 • Kiểm toán nhà nước: Học về vai trò, nguyên tắc, phương pháp và quy trình kiểm toán đối với các cơ quan, tổ chức thuộc khu vực công.
 • Chuẩn mực kiểm toán: Học về các chuẩn mực, nguyên tắc, quy định pháp lý liên quan đến hoạt động kiểm toán.

Bên cạnh các môn chuyên ngành, chương trình còn bao gồm các môn học cơ sở ngành như kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, luật kinh tế, tài chính - tiền tệ, ... nhằm trang bị cho sinh viên nền tảng kiến thức liên ngành.

2.4. Thực tập và đồ án tốt nghiệp

Trong suốt quá trình học tập, sinh viên ngành Kiểm toán thường được tham gia các hoạt động thực tế như:

 • Thực tập tại các công ty kiểm toán: Sinh viên được đến trực tiếp các công ty kiểm toán, quan sát và tham gia một số công việc kiểm toán cơ bản.
 • Thực tập tại doanh nghiệp: Sinh viên được đến các doanh nghiệp, tổ chức để thực hành các kỹ năng kế toán, kiểm toán.
 • Làm đồ án, tiểu luận: Sinh viên phải hoàn thành các đồ án, tiểu luận theo yêu cầu của từng môn học và cuối khóa.

Việc thực tập và làm đồ án giúp sinh viên áp dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, giải quyết vấn đề. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng cho sinh viên trước khi bước vào thị trường lao động

3. Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp ngành Kiểm toán, sinh viên có nhiều cơ hội hấp dẫn trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính. Một số cơ hội nghề nghiệp phổ biến mà sinh viên có thể theo đuổi sau khi tốt nghiệp bao gồm:

3.1. Kiểm toán viên

Người kiểm toán viên làm việc tại các công ty kiểm toán, tổ chức kiểm toán được ủy quyền để thực hiện việc xác minh và đánh giá báo cáo tài chính của các tổ chức, doanh nghiệp. Công việc chính của kiểm toán viên bao gồm kiểm tra, phân tích, đánh giá hệ thống tài chính, nội bộ của doanh nghiệp để đảm bảo tính chính xác và công bằng.

3.2. Tư vấn tài chính

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên cũng có thể theo đuổi sự nghiệp tư vấn tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch tài chính, đánh giá rủi ro, phân tích thị trường, tối ưu chi phí, ...

3.3. Kế toán trưởng

Với kiến thức vững về kế toán và kiểm toán, sinh viên có thể trở thành kế toán trưởng tại các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, thương mại, dịch vụ.

3.4. Chuyên viên thuế

Một công việc có liên quan đến ngành kiểm toán và kế toán đó là chuyên viên thuế. Chuyên viên thuế sẽ tư vấn và giúp doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ về thuế một cách hiệu quả, hợp pháp.

3.5. Giảng viên, nghiên cứu

Ngoài ra, sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng có thể theo đuổi sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức đào tạo chuyên ngành liên quan.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về ngành Kiểm toán, chương trình đào tạo cũng như cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Ngành Kiểm toán là một ngành học mang tính chiến lược, cần thiết cho hệ thống kinh tế hiện đại. Sinh viên theo học ngành này không chỉ được tiếp cận kiến thức chuyên ngành mà còn phát triển các kỹ năng mềm, làm cơ sở cho việc học tập các môn chuyên ngành.

Khối kiến thức chuyên nghành trong ngành Kiểm toán bao gồm các môn học cơ bản về kiểm toán, kế toán, tài chính nhằm đào tạo cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết. Chương trình đào tạo ngành Kiểm toán cũng có những đặc điểm nổi bật như tính thực tiễn cao, cập nhật công nghệ, chú trọng kỹ năng mềm và tích hợp thực tập, đồ án tốt nghiệp.

Các môn học chính trong chương trình bao gồm Kiểm toán, Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Hệ thống kiểm soát nội bộ, Phân tích báo cáo tài chính, ... Sinh viên cũng có cơ hội tham gia thực tập và làm đồ án để áp dụng kiến thức vào thực tế.

Cuối cùng, sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Kiểm toán có nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn như kiểm toán viên, tư vấn tài chính, kế toán trưởng, chuyên viên thuế, giảng viên, nghiên cứu. Đây là những con đường mà sinh viên ngành Kiểm toán có thể lựa chọn để phát triển sự nghiệp và đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

Chủ đề liên quan: