Tỷ lệ chọi 2014: Trường ĐH Tài chính – Marketing

Cập nhật: 18/10/2023 icon
 

Tỷ lệ chọi 2014: Trường ĐH Tài chính – Marketing

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu

ĐKDT

Tỉ lệ “chọi”

Ngành Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành:

550

3.115

1/6

- Quản trị kinh doanh tổng hợp

- Quản trị bán hàng

- Quản lý kinh tế

- Quản trị dự án

Ngành Quản trị khách sạn, chuyên ngành Quản trị khách sạn

200

236

1/1

Ngành Marketing, gồm các chuyên ngành:

500

4.158

1/8

- Marketing tổng hợp

- Quản trị thương hiệu

- Truyền thông marketing

Ngành Bất động sản, chuyên ngành Kinh doanh bất động sản

100

415

1/4

Ngành Kinh doanh quốc tế gồm các chuyên ngành:

350

1.900

1/5

- Quản trị kinh doanh quốc tế

- Thương mại quốc tế

Ngành Tài chính – Ngân hàng: gồm các chuyên ngành:

950

2.050

1/2

- Tài chính doanh nghiệp

- Ngân hàng

- Thuế

- Hải quan – Xuất nhập khẩu

- Tài chính công

- Tài chính bảo hiểm và đầu tư

- Thẩm định giá

Ngành Kế toán: gồm các chuyên ngành

450

2.040

1/4

- Kế toán doanh nghiệp

- Kiểm toán

Ngành Hệ thống thông tin quản lý, gồm các chuyên ngành:

100

300

1/3

- Tin học kế toán

- Tin học quản lý

Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành tiếng Anh kinh doanh

250

2.133

1/8

Ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành: gồm các chuyên ngành:

200

2.534

1/13

- Quản trị Lữ hành

- Quản trị Tổ chức sự kiện

Ngành Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống, chuyên ngành Quản trị nhà hàng

250

4.417

1/18

 

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com