Tỷ lệ chọi 2014: Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Cập nhật: 18/10/2023 icon
 

Tỷ lệ chọi 2014: Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

STT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Hồ sơ đăng ký

Tỷ lệ chọi

1

D220201

Ngôn ngữ Anh

110

1300

1/11.8

2

D340101

Quản trị kinh doanh (QTKD)

650

1300

1/2

3

D480101

Khoa học máy tính

80

300

1/3.7

4

D110106

Toán ứng dụng trong kinh tế

120

250

1/2.1

5

D340115

Marketing

170

800

1/4.7

6

D340301

Kế toán

320

1800

1/5.6

7

D340201

Tài chính Ngân hàng

550

1300

1/2.4

Toàn trường

4800

18000

1/3.7

 

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com