Tỷ lệ chọi 2014: Đại học Luật Tp.HCM

Cập nhật: 18/10/2023 icon
 

Tỷ lệ chọi 2014: Đại học Luật Tp.HCM

Tên ngành

 

Chỉ tiêu

Số lượng hồ sơ theo khối thi

Tổng

hồ sơ

Tỷ lệ chọi

A

A1

C

D1

D3

D6

Luật

1.250

2.702

1.248

4.013

1.943

35

3

9.944

1/8

Quản trị - Luật

100

299

294

-

305

9

-

907

1/9

Quản trị kinh doanh

100

63

53

-

78

8

-

202

1/2

Ngôn ngữ Anh

50

-

-

-

105

-

-

105

1/2

Cộng:

1.500

3.087

1.648

4.049

2.508

55

3

11.350

 

 

Năm 2014 Trường ĐH Luật TP.HCM nhận được 11.350 hồ sơ (1.500 chỉ tiêu), tương đương năm ngoái. Trong đó, ngành quản trị - luật hồ sơ tăng gần gấp đôi (từ 555 lên 907 hồ sơ), nên trở thành ngành có tỷ lệ “chọi” cao nhất với 1/9. Trong khi đó, ngành quản trị kinh doanh tỷ lệ này giảm từ 1/4,7 xuống 1/2. Ngành luật giữ mức ổn định với 1/8 (9.944 hồ sơ/1.250 chỉ tiêu).

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com