Tỷ lệ chọi 2014: ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Cập nhật: 18/10/2023 icon
 

Tỷ lệ chọi 2014: ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

STT

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu

Hồ sơ ĐK

A (D1)

Hồ sơ ĐK

A1 (B)

Tổng cộng

Tỷ lệ

chọi

1

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

360

971

306

1.277

3,5

2

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

360

2018

281

2.299

6,3

3

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

160

1013

114

1.127

7

4

Công nghệ chế tạo máy

350

1484

243

1.727

4,9

5

Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

250

916

152

1.068

4,2

6

Công nghệ kỹ thuật ôtô

250

2328

388

2.716

10,8

7

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

120

293

47

340

2,8

8

Công nghệ thông tin

260

731

263

994

3,8

9

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

240

661

111

772

3,2

10

Công nghệ May

100

553

277

830

8,3

11

Công nghệ thực phẩm

120

370

1051 (B)

1.421

11,8

12

Công nghệ kỹ thuật môi trường

100

104

563 (B)

667

6,6

13

Công nghệ kỹ thuật máy tính

100

189

73

262

2,6

14

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

130

523

91

614

4,7

15

Quản lý công nghiệp

100

188

91

279

2,7

16

Kế toán

100

131

88

219

2,1

17

Kỹ thuật công nghiệp

50

299

62

361

7,2

18

Công nghệ In

70

218

94

312

4,4

19

Kinh tế gia đình

35

63

102 (B)

165

4,7

20

Sư phạm tiếng Anh

50

448 (D1)

 

 

8,9

21

Thiết kế thời trang

50

166 (V1)

 

 

3,3

 

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com