Tỷ lệ chọi 2014: ĐH Ngân hàng TP.HCM

Cập nhật: 18/10/2023 icon
 

Tỷ lệ chọi 2014: ĐH Ngân hàng TP.HCM

STT

Ngành

Chỉ tiêu

Số lượng hồ sơ

Tỉ lệ chọi

1

Ngôn ngữ Anh

200

1.565

1/8

2

Luật kinh tế

150

730

1/5

3

Nhóm ngành kinh tế kinh doanh và quản lý (Tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh kinh tế quốc tê, kế toán, hệ thống thông tin quản lý)

2.300

11.374

1/5

4

Tài chính ngân hàng (Hệ Cao đẳng)

100

86

1/0,86

 

TỔNG :

2.750

13.755

1/5

 

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com