Trường Du lịch - ĐH Huế

Cập nhật: 29/01/2024 icon
 

Trường Du lịch - ĐH Huế

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023
*******

 

Tên trường: TRƯỜNG DU LỊCH – ĐẠI HỌC HUẾ

 

Mã trường: DHD

 

Địa chỉ: 22 – Lâm Hoằng – Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Điện thoại: 0234 389 77 44; 0234 389 77 55

 

Email: [email protected];  Website: http://hat.hueuni.edu.vn

 

Fanpage: https://www.facebook.com/KhoaDuLichDaiHocHueHat

 

 

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh Đại học hệ chính quy của Trường Du lịch - Đại học Huế năm 2023 là 950 chỉ tiêu. Trong đó có 25 chỉ tiêu ngành Quản trị du lịch và khách sạn giảng dạy bằng tiếng Anh.

 

Phương thức tuyển sinh: 

 

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (xét học bạ)

 

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023.

 

Hoạt động đào tạo: Để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực ngày càng tăng cao của ngành du lịch – ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, Trường Du lịch đã tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống các chuyên ngành đào tạo mở ra cơ hội lựa chọn tốt nhất cho người học để đáp ứng nhu cầu của xã hội, gồm:

 

- 07 ngành với 11 chuyên ngành đào tạo trình độ đại học về du lịch bao gồm: Du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản lý lữ hành, Hướng dẫn du lịch, Quản trị kinh doanh du lịch, Tổ chức và quản lý sự kiện, Truyền thông và Marketing du lịch dịch vụ, Quản trị quan hệ công chúng, Quản trị du lịch và khách sạn, và Du lịch điện tử.

 

- Điểm nổi bật của các chương trình đào tạo trong Nhà trường là sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với doanh nghiệp và các chuyên gia trong quá trình đào tạo nhằm tăng cường năng lực thực tiễn và khả năng thích ứng nhanh với nhu cầu công việc ngay sau khi sinh viên tốt nghiệp

 

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH TRƯỜNG DU LỊCH NĂM 2023

 

Mã trường: DHD – Tổng chỉ tiêu: 950

 

TT

 

Ngành học

 

Mã ngành

 

Tổ hợp xét tuyển

 

Mã tổ hợp môn xét tuyển

 

Chỉ tiêu
dự kiến

 

Theo KQ học tập THPT

 

Theo KQ thi TN THPT

 

 

TRƯỜNG DU LỊCH

 

300

 

650

 

1

 

Quản trị kinh doanh

 

7340101

 

Toán, Vật lý, Hóa học

 

A00

 

20

 

50

 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

D01

 

Toán, Địa lý, Tiếng Anh

 

D10

 

Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử

 

C00

 

2

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

7810103

 

Toán, Vật lý, Hóa học

 

A00

 

110

 

250

 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

D01

 

Toán, Địa lý, Tiếng Anh

 

D10

 

Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử

 

C00

 

3

 

Quản trị khách sạn

 

7810201

 

Toán, Vật lý, Hóa học

 

A00

 

70

 

160

 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

D01

 

Toán, Địa lý, Tiếng Anh

 

D10

 

Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử

 

C00

 

4

 

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

 

7810202

 

Toán, Vật lý, Hóa học

 

A00

 

30

 

60

 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

D01

 

Toán, Địa lý, Tiếng Anh

 

D10

 

Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử

 

C00

 

5

 

Du lịch

 

7810101

 

Toán, Vật lý, Hóa học

 

A00

 

40

 

70

 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

D01

 

Toán, Địa lý, Tiếng Anh

 

D10

 

Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử

 

C00

 

6

 

Du lịch điện tử

 

 7810102

 

Toán, Vật lý, Hóa học

 

A00

 

20

 

45

 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

D01

 

Toán, Địa lý, Tiếng Anh

 

D10

 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

A01

 

7

 

Quản trị du lịch và khách sạn (*)

 

 7810104

 

Toán, Vật lý, Hóa học

 

A00

 

10

 

15

 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

D01

 

Toán, Địa lý, Tiếng Anh

 

D10

 

Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử

 

C00

 

(*): Ngành Quản trị du lịch và khách sạn sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh.

 

Thông tin liên hệ

 

Địa chỉ: 22 – Lâm Hoằng – Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Điện thoại: 0234 389 77 44; 0234 389 77 55

 

Email: [email protected]; Website: http://huht.hueuni.edu.vn/

 

Fanpage: https://www.facebook.com/TruongDuLichDaiHocHueHUHT

 

Liên hệ thông tin tuyển sinh đại học:

 

Website: http://huht.hueuni.edu.vn/tuyensinh

 

Email: [email protected]

 

ĐT Di động:

 

0905400054 (Thầy Phụng); 0905655299 (Thầy Sơn); 0935279996 (Thầy Cường)

 

 

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com