Trường ĐH Mỹ thuật TPHCM tuyển sinh ĐH hình thức VLVH năm 2023

Cập nhật: 15/02/2024
THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC - HÌNH THỨC ĐÀO TẠO  VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2023
*****

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh trình độ Đại học, hình thức đào tạo Vừa làm vừa học năm 2023.

 

- Thời gian nộp Đơn đăng ký nguyện vọng xét tuyển: Từ ngày 06/7/2023 đến ngày 21/7/2023

 

- Nơi nhận Đơn đăng ký nguyện vọng xét tuyển: Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Lầu 4 tòa nhà học lý thuết (Tòa nhà A)

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem:

 

>> Thông báo tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2023

 

* Đơn đăng ký nguyện vọng xét tuyển VLVH Ngành Hội họa

 

https://drive.google.com/file/d/1ZR37m5PdPxknw2X9VnWwWjRV0aQnjaOW/view?usp=sharing
* Đơn đăng ký nguyện vọng xét tuyển VLVH Ngành Đồ họa

 

https://drive.google.com/file/d/18qCmRJ5Vq9zp7JCw8UyZP9W_NRC9Zshs/view?usp=sharing
* Đơn đăng ký nguyện vọng xét tuyển VLVH Ngành Thiết kế đồ họa

 

https://drive.google.com/file/d/1Mg47zHIQwHWBcFSNaPEAvXKaAUUL_z_w/view?usp=sharing
* Đơn đăng ký nguyện vọng xét tuyển VLVH Ngành Sư phạm mỹ thuật 

 

https://drive.google.com/file/d/1y-bB3a-dcdlv21OwXQdtyQP025h_nQrj/view?usp=sharing

 

 

Chủ đề liên quan: