Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

Cập nhật: 29/01/2024
 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023
*******

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang "TUYỂN SINH NĂM 2023".

Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh: 
- Đợt 1: Từ ngày 15/3/2023 đến 06/7/2023
- Đợt 2: Từ ngày 07/7/2023 đến 14/8/2023
- Đợt 3: Từ ngày 15/8/2023 đến 19/10/2023
- Đợt 4: Từ ngày 20/10/2023 đến 15/11/2023
Mọi thông tin xin về Phòng Đào tạo; điện thoại: 0258 3883640;

Email: daotao.cdktcn@khanhhoa.edu.vn

 

Chủ đề liên quan: