Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

Cập nhật: 29/01/2024 icon

Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

- Hồ sơ xét tuyển: 

+ Lấy hồ sơ trực tiếp tại Phòng Quan hệ công chúng - Nhà A - Trường Cao đăng Công nghiệp Bắc Ninh.

+ Tải bộ hồ sơ tuyển sinh năm 2023: https://bci.edu.vn/bo-ho-so-tuyen-sinh-nam-2023.html  (MẪU HỒ SƠ TUYỂN SINH 2023)

+ Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: https://bci.edu.vn/dang-ky-truc-tuyen

Thông tin chi tiết xin liên hệ và nộp hồ sơ tại:
Phòng Quan hệ công chúng - Nhà A - Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh
Địa chỉ: Số 499, đường Hàn Thuyên, Khu I, Phường Đại Phúc, TP.Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3856 294 – Hotline: 0975 729 045

- Facebook: https://www.facebook.com/cdcnbn
- Website:http://bci.edu.vn/

- Email: [email protected]

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com