Trường Cao đẳng Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội

Cập nhật: 29/01/2024 icon
 

Trường Cao đẳng Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020
*******

 

Trường Cao đẳng Cơ điện và Công nghệ Thực phẩm Hà Nội

 

Mã trường: CDT0122

 

Địa chỉ: Thị trấn Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội

 

Điện thoại: 02433783113

 

Website: http:codientech.edu.vn

 

Email: [email protected]

 

 

Mã ngành nghề

 

Tên ngành, nghề

 

đào tạo

 

Chỉ tiêu tuyển sinh

 

Hình thức và thời gian tuyển sinh

 

TUYỂN SINH BẬC CAO ĐẲNG

 

 

 

 

Hình thức: XÉT TUYỂN

 

 

Đợt 1: từ 06/01/2020 đến 27/03/2020;

 

Đợt 2: từ 28/03/2020 đến 26/06/2020;

 

Đợt 3: từ 27/06/2020 đến 25/09/2020;

 

Đợt 4: từ 26/09/2020 đến 25/12/2020.

 

6510312

 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

40

 

6840203

 

Kinh doanh dịch vụ Bưu chính Viễn thông

 

100

 

6480209

 

Quản trị mạng máy tính

 

60

 

6340301

 

Kế toán

 

45

 

6340404

 

Quản trị kinh doanh

 

35

 

6540103

 

Công nghệ thực phẩm

 

105

 

6620109

 

Khoa học cây trồng

 

25

 

6210402

 

Thiết kế đồ họa

 

35

 

6480102

 

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

 

35

 

6520121

 

Cắt gọt kim loại

 

25

 

6510212

 

Công nghệ chế tạo máy

 

140

 

6480207

 

Lập trình máy tính

 

150

 

6540205

 

May thời trang

 

150

 

6520225

 

Điện tử công nghiệp

 

165

 

6810105

 

Quản trị du lịch MICE

 

50

 

6340113

 

Logistic

 

60

 

TUYỂN SINH BẬC TRUNG CẤP

 

 

 

 

Hình thức: XÉT TUYỂN

 

 

Đợt 1: từ 06/01/2020 đến 27/03/2020;

 

Đợt 2: từ 28/03/2020 đến 26/06/2020;

 

Đợt 3: từ 27/06/2020 đến 25/09/2020;

 

Đợt 4: từ 26/09/2020 đến 25/12/2020.

 

5220211

 

Tiếng Hàn Quốc

 

95

 

05810205

 

Nghiệp vụ Kinh doanh Nhà hàng - Khách sạn

 

35

 

5810103

 

Hướng dẫn du lịch

 

30

 

5520227

 

Điện công nghiệp

 

60

 

5220206

 

Tiếng Anh

 

30

 

5580201

 

Kỹ thuật xây dựng

 

30

 

5540204

 

Công nghệ may và thời trang

 

25

 

5480209

 

Quản trị mạng máy tính

 

25

 

5620120

 

Chăn nuôi - Thú y

 

25

 

5620303

 

Nuôi trồng thuỷ sản

 

25

 

5480102

 

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

 

35

 

5510216

 

Công nghệ ô tô

 

70

 

 

Điện lạnh

 

 

5580201

 

Kỹ thuật xây dựng

 

60

 

5480205

 

Tin học ứng dụng

 

65

 

5340302

 

Kế toán doanh nghiệp

 

65

 

5510211

 

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

 

65

 

5510216

 

Công nghệ ô tô

 

40

 

5480102

 

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

 

20

 

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com