THPT » Thành phố Hà Nội

| Điểm tuyển sinh - Thông tin tuyển sinh THPT tại TP. Hà Nội

-
 
NĂM HỌC 2022 - 2023

 
NĂM HỌC 2021 - 2022

 

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

 

NĂM HỌC 2019 – 2020

 

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

NĂM HỌC 2017 – 2018

 

NĂM HỌC 2016 - 2017

 

NĂM HỌC 2015 - 2016

 

NĂM HỌC 2014 – 2015

 

NĂM HỌC 2013 - 2014

 

NĂM HỌC 2012 - 2013

 

NĂM HỌC 2011 - 2012

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 ngoài công lập năm học 2011-2012 

Bản quyền 2008 - 2023 @ Diemtuyensinh.com
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]