Thời gian công bố phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025

Cập nhật: 16/08/2023 icon
Liên quan đến triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, nhiều giáo viên quan tâm đến phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, khi lứa học sinh đầu tiên theo chương này kết thúc ba năm trung học phổ thông.

Thời gian công bố phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025

Dự kiến quý IV/2023 công bố phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025

Trao đổi về phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 tại Chương trình "Bộ trưởng gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục, đào tạo năm 2023", Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho hay, dự kiến quý IV/2023, phương án thi tốt nghiệp sẽ được công bố, theo hướng không gây bất ngờ, sốc với phụ huynh, học sinh.

Về môn thi, hình thức thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi theo môn, trong đó các môn học bắt buộc gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử đối với giáo dục phổ thông; Ngữ văn, Toán, Lịch sử đối với giáo dục thường xuyên và các môn học lựa chọn ở bậc trung học phổ thông gồm: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ.

Thí sinh học chương trình trung học phổ thông dự thi 4 môn học bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử và 2 môn học lựa chọn trong số 4 môn học đã chọn học. Thí sinh học chương trình chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông dự thi 3 môn học bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán, Lịch sử và 2 môn học lựa chọn trong số 4 môn học đã chọn học.

Về nội dung thi, dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, các câu hỏi sẽ vẫn nằm trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu là chương trình giáo dục cấp trung học phổ thông.

Phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 được xây dựng trên các nguyên tắc kế thừa, phát huy kết quả tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông giai đoạn trước.

Giai đoạn 2025-2030, giữ ổn định phương thức thi trên giấy. Đồng thời tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm ở các địa phương có đủ điều kiện (có thể kết hợp giữa thi trên giấy và thi trên máy tính).

Giai đoạn sau năm 2030, sẽ phấn đấu để đến khi tất cả các địa phương trên toàn quốc có đủ điều kiện để tổ chức thi trên máy tính sẽ chuyển sang tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm.

Lam Linh
https://congdankhuyenhoc.vn/thoi-gian-cong-bo-phuong-an-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-2025-179230815150159279.htm

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com