Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Cập nhật: 08/04/2024 icon
Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ có Trụ sở chính tại thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Học viện hoạt động theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế tổ chức và hoạt động do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và bàn giao chuyển nguyên trạng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội từ Bộ GD-ĐT sang Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành để quản lý, tổ chức xây dựng thành Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo nhân lực với nhiệm vụ triển khai chiến lược, kế hoạch phát triển và tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong giai đoạn tới.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/3/2014.

 

Nguồn: dantri.com.vn

 

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com