QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

Cập nhật: 28/07/2023 icon
 

QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính;

- Trình bày được kiến thức nền tảng về mạng máy tính;

- Trình bày được nguyên tắc, phương pháp để hoạch định, thiết kế và xây dựng, cài đặt và cấu hình, vận hành và quản trị, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp hệ thống mạng máy tính;

- Phân tích, đánh giá được mức độ an toàn của hệ thống mạng và các biện pháp bảo vệ hệ thống mạng;

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về phát triến các ứng dụng trên mạng;

- Tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

- Khai thác được các ứng dụng trên hệ thống mạng;

- Thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống mạng cho doanh nghiệp nhỏ và

trung bình;

- Cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống mạng sử dụng Windows Server;

- Cài đặt, cấu hình và quản trị được các dịch vụ: DNS, DHCP, RRAS, Web, Mail;

- Xây dựng và quản trị website về giới thiệu sản phẩm, thương mại điện tử;

- Cấu hình được các thiết bị mạng thông dụng: Switch, Router;

- Xây dựng và triển khai được hệ thống tường lửa bảo vệ hệ thống mạng;

- Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp được phần mềm và phần cứng của hệ thống mạng;

- Xây dựng được các ứng dụng đơn giản trên hệ thống mạng;

- Kèm cặp, hướng dẫn được các thợ bậc thấp hơn.

3- Cơ hội việc làm:

- Sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề Quản trị mạng máy tính, sinh viên làm được công việc quản trị mạng tại các doanh nghiệp; thực hiện việc thi công hoặc quản lý thi công công trình mạng;

- Làm giáo viên trong các Cơ sở dạy nghề có đào tạo quản trị mạng.

4- Các môn học chính:

- Tin học văn phòng

- Toán ứng dụng

- Cấu trúc máy tính

- Lập trình căn bản

- Cơ sở dữ liệu

- Mạng máy tính

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access

- Nguyên lý hệ điều hành

- Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

- Quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao (MS SQL Server)

- Thiết kế, xây dựng mạng LAN

- Quản trị mạng

- Thiết kế trang WEB

- Quản trị hệ thống WebServer và MailServer

- An toàn mạng

- Bảo trì hệ thống mạng

- Cấu hình và quản trị thiết bị mạng

- Công nghệ mạng không dây

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính;

+ Trình bày được kiến thức nền tảng về mạng máy tính;

+ Trình bày được nguyên tắc, xây dựng, cài đặt và cấu hình, vận hành và quản trị, bảo trì  hệ thống mạng máy tính;

+ Mô tả các phương thức phá hoại và các biện pháp bảo vệ;

 + Có khả năng tự nâng cao trình độ chuyên môn.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Khai thác được các ứng dụng trên hệ thống mạng;

+ Thi công hệ thống mạng cho doanh nghiệp nhỏ và trung bình;

+ Cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống mạng sử dụng Windows Server;

+ Cài đặt và cấu hình được các dịch vụ: DNS, DHCP, RRAS, Web, Mail;

+ Quản trị website, thư điện tử;

+ Đảm bảo an toàn hệ thống mạng;

+ Bảo trì được hệ thống mạng máy tính.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp nghề Quản trị mạng máy tính, học sinh làm được công việc quản trị mạng tại các doanh nghiệp hoặc thực hiện việc thi công các công trình mạng.

4- Các môn học chính:

- Tin học văn phòng

- Kiến trúc máy tính

- Lập trình căn bản

- Cơ sở dữ liệu

- Mạng máy tính

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Nguyên lý hệ điều hành

- Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

- Thiết kế, xây dựng mạng LAN

- Quản trị mạng

- Quản trị hệ thống WebServer và MailServer

- An toàn mạng

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com