Chương trình đào tạo » Đại học

Ngành Quản trị nhân lực

-
Ngành đào tạo: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC  

Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Mã ngành: 52340404

 
Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung

Đào tạo Cử nhân Quản trị nhân lực có trí tuệ và nhân cách tốt, có phương pháp tư duy khoa học, năng lực tổ chức và bản lĩnh kinh doanh cao. Cùng với những kiến thức chuyên môn vững chắc, hiện đaị, người học có năng lực thực hành cao, có khả năng thích ứng trong môi trường kinh doanh quốc tế, dưới điều kiện làm việc áp lực cao, năng động và sáng tạo, quan hệ giao tiếp tốt, có khả năng tự lập.

Mục tiêu cụ thể

* Về kiến thức

- Hiểu rõ những nguyên lý căn bản về quản trị kinh doanh và doanh nghiệp

- Hiểu biết sâu sắc về con người nói chung và nhân lực nói riêng

- Hiểu rõ cơ cấu tổ chức, các nguyên tắc tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Nắm vững các văn bản pháp luật liên quan đến đến lao động, nguồn nhân lực

- Hiểu rõ nguyên lý, nguyên tắc, nội dung, phương pháp quản trị nguồn nhân lực

- Hiểu rõ cách thức và quy trình quản trị nhân lực trong doanh nghiệp 

 * Về kỹ năng

- Có chứng chỉ tin học văn phòng và sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành học

- Ngoại ngữ  Tiếng Anh trình độ B1 (khung tham chiếu Châu Âu) hoặc ngoại ngữ khác theo quy định có trình độ tương đương.

- Kỹ năng làm việc theo nhóm;

- Kỹ năng giao tiếp ứng xử, đàm phán, thuyết trình;

- Kỹ năng  hoạch định chiến lược và lập kế  hoạch nguồn nhân lực;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Khả năng xây dựng, phân tích và đánh giá các chính sách liên quan đến lao động;

- Khả năng tổng hợp, phân tích và đánh giá tình hình nhân lực của doanh nghiệp;

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực quản lý nhân lực;

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhận các công việc trong các lĩnh vực:

- Quản trị, tư vấn, tuyển dụng nguồn nhân lực tại các loại hình doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước.

- Quản lý, đào tạo, huấn luyện, duy trì và phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức khác nhau.

- Có khả năng tổ chức và điều hành công việc hành chính văn phòng trong doanh nghiệp, cơ quan.

- Đảm nhận các công việc kinh doanh và xúc tiến khách hàng của các công ty cung ứng nguồn nhân lực;

-  Quản trị tiền lương và các chế độ, chính sách cho người lao động;

- Có khả năng đảm nhận các vị trí quản lý như: trưởng phòng nhân sự, trưởng phòng hành chính, trưởng các văn phòng đại diện, thư ký, trợ lý.

Danh mục các học phần (Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)

Kiến thức cơ sở

 
Kinh tế vi mô 1

 
Kinh tế vĩ mô 1

 
Kiến thức ngành

 
Kiến thức chung của ngành

 
Nguyên lý thống kê kinh tế

Quản trị chiến lược

Kinh tế lượng

Quản trị nhân lực

Marketing căn bản

Quản trị tài chính

Nguyên lý kế toán

Kinh tế nguồn nhân lực

Quản trị học

Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

Kiến thức chuyên sâu của ngành

 
Tổ chức lao động khoa học I

Quản trị thương mại

Tổ chức lao động khoa học II

Quản trị doanh nghiệp

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Quản trị dịch vụ

Quản trị tiền lương

Đàm phán kinh doanh

Quản lý nguồn nhân lực công

Quản trị Marketing

Hành vi tổ chức

Quản trị sản xuất

Quản trị văn phòng

Quản trị chất lượng

Quản trị nguồn nhân lực quốc tế

 
Kiến thức bổ trợ

 
Hành vi khách hàng

Thống kê kinh doanh 1

Khởi sự doanh nghiệp

Quản trị rủi ro

Phân tích hoạt động kinh doanh

Văn hóa, đạo đức kinh doanh

Lập và phân tích dự án

Luật kinh tế

Quản trị thương hiệu

 
Thực tập

 
Thực tập nghề nghiệp

Chuyên đề Quản trị nhân lực

Thực tập làm Khóa luận cuối khóa

Thực tập làm Chuyên đề cuối khóa

 

Bản quyền 2008 - 2023 @ Diemtuyensinh.com
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]