HV Ngân hàng tuyển sinh đào tạo sau ĐH đợt 2 năm 2023

Cập nhật: 18/08/2023 icon
 

HV Ngân hàng tuyển sinh đào tạo sau ĐH đợt 2 năm 2023

Căn cứ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Giám đốc Học viện Ngân hàng về đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ, Học viện Ngân hàng thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học đợt 2 năm 2023 như sau:

I. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

1. Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh:

1.1. Ngành Tài chính - Ngân hàng (Mã số: 8340201) – Chỉ tiêu: 250.

1.2. Ngành Kế toán (Mã số: 8340301) – Chỉ tiêu: 30.

1.3. Ngành Quản trị kinh doanh (Mã số: 8340101) – Chỉ tiêu: 40.

Trong đó, chỉ tiêu dành cho xét tuyển chiếm tối đa 50%, chỉ tiêu dành cho thi tuyển chiếm tối thiểu 50%.

2. Hình thức và thời gian đào tạo:

2.1. Hình thức đào tạo chính quy áp dụng cho chương trình định hướng nghiên cứu và chương trình định hướng ứng dụng. Hình thức đào tạo vừa làm vừa học áp dụng cho chương trình định hướng ứng dụng.

2.2. Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ theo hình thức đào tạo chính quy là 1,5 năm (18 tháng); theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học là 02 năm (24 tháng).

3. Phương thức và thời gian tuyển sinh:

- Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển và xét tuyển;

- Thời gian tuyển sinh: Dự kiến vào các ngày 21,22,23/09/2023 tại Học viện Ngân hàng – Số 12 Chùa Bộc - Đống Đa - Hà Nội.

 

XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TUYỂN SINH TẠI ĐÂY

 

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com