Dự kiến mức điểm an toàn nộp hồ sơ của một số trường ở Hà Nội

Cập nhật: 09/08/2023 icon
Nhằm tạo điều kiện cho thí sinh có cơ sở căn cứ đê nộp và rút hồ sơ, chúng tôi cập nhật điểm trúng tuyển tạm thời của một số trường đại học tính đến ngày 17/8.

Dự kiến mức điểm an toàn nộp hồ sơ của một số trường ở Hà Nội

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com