Điểm chuẩn NV2-2013: Trường ĐH Xây dựng

Cập nhật: 09/08/2023 icon
Điểm trúng tuyển theo ngành và chuyên ngành (là điểm chưa làm tròn và đã công điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh):

Điểm chuẩn NV2-2013: Trường ĐH Xây dựng

Ngành (Chuyên ngành)

Khối thi

Điểm chuẩn NV2

Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

A

25,0

Kinh tế Xây dựng

A

25,0

Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông

A

24,25

Xây dựng Cảng - Đường thủy

A

20,0

Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện

A

21,0

Tin học Xây dựng

A

20,25

Cấp thoát nước

A

21,5

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

A

22,25

Kỹ thuật Công trình Biển

A

20,5

Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng

A

22,0

Máy Xây dựng

A

19,0

Cơ giới hóa xây dựng

A

19,5

Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

A

18,5

Kinh tế và Quản lý bất động sản

A

22,25

Công nghệ thông tin

A

22,5

A1

19,25

 

Thời gian nhận giấy báo trúng tuyển: Thứ 7 ngày 14/9/2013 tại tầng 3 nhà A1

Thời gian nhập học: Thứ 7 ngày 21/9/2013

 

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com