Điểm chuẩn NV2-2013: Trường ĐH Văn hóa TP.HCM

Cập nhật: 28/08/2023
 

Điểm chuẩn NV2-2013: Trường ĐH Văn hóa TP.HCM

ĐẠI HỌC

1. Ngành Khoa học thư viện

* Khối C: 15,5 điểm   * Khối D1: 15,0 điểm

2. Ngành Bảo tàng học

* Khối C: 14,0 điểm   * Khối D1: 13,5 điểm

3. Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm

* Khối C: 17,0 điểm   * Khối D1: 16,0 điểm

4. Ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

* Khối C: 15,5 điểm   * Khối D1: 13,5 điểm

5. Ngành Văn hóa học (chuyên ngành Văn hóa VN, Truyền thông văn hóa)

* Khối C: 18,5 điểm   * Khối D1: 17,5 điểm

6. Ngành Quản lý văn hóa

6.1. Chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội

* Khối C: 18,5 điểm

6.2. Chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa nghệ thuật

* Khối R: 12,0 điểm (Trong đó Điểm năng khiếu >=6.0)

 

CAO ĐẲNG

1. Ngành Khoa học thư viện

* Khối C: 11,0 điểm   * Khối D1: 10,0 điểm

2. Ngành Bảo tàng học

* Khối C: 11,0 điểm   * Khối D1: 10,0 điểm

3. Ngành Việt Nam học

* Khối C: 15,0 điểm   * Khối D1: 14,0 điểm

4. Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm

* Khối C: 13,5 điểm   * Khối D1: 12,5 điểm

5. Ngành Quản lý văn hóa

* Khối C: 12,0 điểm

 

Điểm chuẩn công bố tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

 

Thí sinh trúng tuyển nhập học vào lúc 8h00 ngày 23/09/2013, học chính thức từ ngày 24/09/2013

 

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com