Điểm chuẩn NV2-2013: Trường ĐH KHXH và NV Tp.HCM

Cập nhật: 18/08/2023 icon
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM điểm chuẩn NV2 các ngành như sau:

Điểm chuẩn NV2-2013: Trường ĐH KHXH và NV Tp.HCM

Ngành

Khối A

Khối A1

Khối C

Khối D1

Khối D3

Lịch sử

 

 

26.0*

17.0

 

Nhân học

 

 

19.5

19.5

 

Triết học

19.0

18.0

20.0

18.5

 

Thông tin học (Thư viện – Thông tin)

17.5

17.5

17.5

17.5

 

Giáo dục học

 

 

19.0

18.5

 

Ngôn ngữ Italia

 

 

 

26.5*

21.5*

 

Điểm chuẩn có dấu * là điểm đã nhân hệ số 2 (môn Ngoại ngữ vào ngành Ngôn ngữ Italia và môn Lịch sử vào ngành Lịch sử)

 

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com