Điểm chuẩn NV2-2013: Trường ĐH Đồng Tháp

Cập nhật: 09/08/2023 icon
Ngành đào tạo

Điểm chuẩn NV2-2013: Trường ĐH Đồng Tháp

Khối

Điểm chuẩn

 NV2

Điểm xét

NV3

Chỉ tiêu

NV3

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

 

Giáo dục Tiểu học

A,A1

15,5

 

 

B, C

16,5

 

 

D1

16

 

 

Giáo dục Chính trị

C

14

 

 

D1

13,5

 

 

Sư phạm Toán học

A,A1

17

 

 

Sư phạm Hóa học

A

16,5

 

 

B

17,5

 

 

Sư phạm Ngữ văn

C

15,5

 

 

Sư phạm tiếng Anh (*)

D1

19

 

 

Việt Nam học

C

14

 

 

D1

13,5

 

 

Ngôn ngữ Anh (*)

D1

17

 

 

Quản lí văn hoá

C

14

 

 

D1

13,5

 

 

Tài chính - Ngân hàng

A,A1

13

 

 

D1

13,5

 

 

Kế toán

A,A1

13

 

 

D1

13,5

 

 

Khoa học môi trường

A

14

 

 

B

15

 

 

Nuôi trồng thuỷ sản

A

13

 

 

B

14

 

 

Công tác xã hội

C

14

 

 

D1

13,5

 

 

Quản lí đất đai

A,A1

13,5

 

 

B

14,5

 

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

 

Giáo dục Tiểu học

A, A1, D1

13

 

 

B, C

14

 

 

Sư phạm Toán học

A,A1

12

 

 

Sư phạm Tin học

A,A1

10

10

30

Sư phạm Vật lí

A,A1

10

10

15

Sư phạm Hóa học

A

11

 

 

B

12

 

 

Sư phạm Sinh học

B

11

11

15

Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp

B

11

 

 

Sư phạm Ngữ văn

C

11

11

15

Sư phạm Lịch sử

C

11

11

30

Sư phạm Địa lí

A,A1

10

10

15

C

11

11

Tiếng Anh (*)

D1

14

 

 

Tin học ứng dụng

A,A1

10

10

30

(*) Các ngành SP tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh: Môn tiếng Anh nhân hệ số 2

- Trường nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 3 từ 10-9 đến 20-9-2013.

 

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com