Điểm chuẩn NV2-2013: Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Cập nhật: 12/08/2023 icon
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ thông báo kết quả xét tuyển nguyện vọng 2 - Khóa I năm 2013, trình độ đại học chính quy các ngành như sau:

Điểm chuẩn NV2-2013: Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

 

STT

Mã ngành

Ngành

Khối thi xét NV2

Điểm chuẩn NV2

1

D480104

Hệ thống thông tin

A

A1

14,5

2

D510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

A

A1

15

3

D510602

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

A

A1

15

4

D540101

Công nghệ thực phẩm

A

A1

16,5

B

17,5

Ghi chú:

Nhóm ưu tiên 1 (đối tượng 01, 02, 03, 04): giảm 2 điểm

Nhóm ưu tiên 2 (đối tượng 05, 06, 07): giảm 1 điểm

Khu vực 2: giảm 0,5 điểm; Khu vực 2 nông thôn: giảm 1 điểm; Khu vực 1: giảm 1,5 điểm

 

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com