Điểm chuẩn NV2 trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Cập nhật: 09/09/2023
 

Điểm chuẩn NV2 trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm chuẩn NV bổ sung năm 2012

Khối A

Khối A1

Khối B

Khối D

Đại học

 

 

 

 

 

- Khí tượng học

D440221

13.0

13.0

14.0

13.5

- Thủy văn

D440224

13.0

13.0

14.0

13.5

- Công nghệ thông tin

D480201

13.0

13.0

-

13.5

- Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ

D520503

13.0

13.0

14.0

-

- Kế toán

D340301

17.0

17.0

-

17.5

- Công nghệ kỹ thuật môi trường

D510406

16.5

16.5

18.0

-

- Quản lý tài nguyên và môi trường

D850101

17.0

17.0

18.0

17.5

- Quản lý đất đai

D850103

17.0

17.0

19.0

18.5

Cao đẳng

 

 

 

 

 

- Tin học ứng dụng

C480202

10.0

10.0

-

10.5

- Hệ thống thông tin

C480104

10.0

10.0

-

10.5

- Công nghệ thông tin

C480201

10.0

10.0

-

10.5

- Công nghệ kỹ thuật địa chất

C515901

10.0

10.0

11.0

10.5

- Khí tượng học

C440221

10.0

10.0

11.0

10.5

- Thủy văn

C440224

10.0

10.0

11.0

10.5

- Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

C510405

10.0

10.0

11.0

-

- Công nghệ kỹ thuật môi trường

C510406

10.0

10.0

11.0

-

- Công nghệ kỹ thuật Trắc địa

C515902

10.0

10.0

11.0

10.5

- Quản lý đất đai

C850103

10.0

10.0

11.0

10.5

- Kế toán

C340301

10.0

10.0

-

10.5

- Quản trị kinh doanh

C340101

10.0

10.0

-

10.5

- Tài chính ngân hàng

C340201

10.0

10.0

-

10.5

 

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com