Điểm chuẩn NV2 trường ĐH Mỏ - Địa chất

Cập nhật: 09/09/2023
TT

Điểm chuẩn NV2 trường ĐH Mỏ - Địa chất

Khoa

Ngành đào tạo

ngành

đào tạo

Điểm  trúng tuyển NV bổ sung (KV3, HSPT)

I. Đại học

1

Khoa Địa chất

Kỹ thuật địa chất

D520501

14,0

2

Khoa Trắc địa

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

D520503

14,0

3

Khoa Mỏ

Kỹ thuật mỏ

D520601

14,5

Kỹ thuật tuyển khoáng

D520607

4

Khoa Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

D480201

15,0

5

Khoa Cơ - Điện

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

D520216

15,0

Kỹ thuật điện, điện tử

D520201

Kỹ thuật cơ khí

D520103

6

Khoa Xây dựng

Kỹ thuật công trình xây dựng

D580201

16,0

7

Khoa Môi trường

Kỹ thuật môi trường

D520320

16,0

8

Khoa Kinh tế  - QTKD

Quản trị kinh doanh

D340101

17,5

Kế toán

D340301

9

Khoa Dầu khí và Cơ - Điện       (Vũng Tầu)

Kỹ thuật dầu khí

D520604

14,0

Công nghệ kỹ thuật hoá học

D510401

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

D520216

Kỹ thuật điện, điện tử

D520201

II. Cao đẳng

1

Khoa Địa chất

Công nghệ kỹ thuật địa chất

C510901

10,5

2

Khoa Trắc địa

Công nghệ kỹ thuật trắc địa

C510902

11,5

3

Khoa Mỏ

Công nghệ kỹ thuật mỏ

C511001

11,0

4

Khoa Kinh tế  - QTKD

Kế toán

C340301

12,0

5

Khoa Cơ - Điện

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

C510303

12,0

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C510201

6

Khoa Xây dựng

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

C510102

11,5

7

Khoa Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

C480201

10,5

Ghi chú:

1. Điểm trúng tuyển theo nhóm ngành trong khoa, dựa vào nguyện vọng đăng ký xét tuyển kết hợp với kết quả thi để xếp ngành và chuyên ngành.

2. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng bổ sung nếu chưa nhận được Giấy báo nhập học vẫn đến Trường làm thủ thục nhập học, hồ sơ nhập học thí sinh hoàn chỉnh trong thời hạn 15 ngày.

3. Thời gian nhập học

+ Hệ Đại học tại Hà Nội:

       - Sáng ngày 27 tháng 9 năm 2012 khoa Xây dựng và khoa Địa chất.

       - Chiều ngày 27 tháng 9 năm 2012 khoa Kinh tế và khoa Công nghệ thông tin.

       - Sáng ngày 28 tháng 9 năm 2012 khoa Mỏ và khoa Trắc địa.

       - Chiều ngày 28 tháng 9 năm 2012 khoa Cơ- Điện và khoa Môi trường.

+ Hệ Đại học tại Vũng Tàu:

 -  Ngày 22 tháng 9 năm 2012.

+ Hệ Cao đẳng tại Hà Nội:

       - Sáng ngày 29 tháng 9 năm 2012 khoa Mỏ, khoa Địa chất và khoa Trắc địa.

       - Chiều ngày 29 tháng 9 năm 2012 khoa Cơ điện, khoa Xây dựng, khoa Công nghệ thông tin và khoa Kinh tế.

4. Thời gian đón tiếp: Buổi sáng từ 8h  00 đến 11h 30; buổi chiều từ 13h  30 đến 17h 00.

 

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com