Điểm chuẩn NV2: ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM

Cập nhật: 09/08/2023 icon
STT

Điểm chuẩn NV2: ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM

Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Điểm chuẩn

Khối C

Khối D1

Khối D3

1

Lịch sử

D220310

70

23.0*

14.5

 

2

Nhân học

D310302

40

16.5

16.5

 

3

Triết học

D220301

40

17.0

16.0

 

4

Xã hội học

D310301

40

19.0

19.0

 

5

Thư viện thông tin

D320202

60

15.0

14.5

 

6

Giaó dục

D140101

70

17.0

16.5

 

7

Lưu trữ học

D320303

30

17.0

15.5

 

8

Văn hóa học

D220340

40

19.0

18.5

 

9

Ngôn ngữ Nga (Song ngữ Nga – Anh)

D220202

40

 

26.5*

 

10

Ngôn ngữ Pháp

D220203

30

 

27.0*

20.5*

11

Ngôn ngữ Đức

D220205

30

 

25.5*

 

12

Ngôn ngữ Tây Ban Nha

D220206

30

 

24.5*

 

13

Ngôn ngữ Italia

D220208

50

 

23.0*

 

 Ghi chú: Điểm chuẩn có dấu * là điểm đã nhân hệ số 2 (môn Ngoại ngữ vào các ngành: Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Đức,  Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Ngôn ngữ Italia; môn Lịch sử vào ngành Lịch sử).

 

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com