ĐH Nông Lâm Huế tuyển sinh cao học năm 2023

Cập nhật: 16/09/2023 icon
 

ĐH Nông Lâm Huế tuyển sinh cao học năm 2023

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học năm 2023, cụ thể như sau:

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

TT

Ngành

Mã số

Đợt

tuyển sinh

Chỉ tiêu dự kiến

(năm 2023)

1

Bảo vệ thực vật

8620112

1, 2, 3, 4

30

2

Công nghệ thực phẩm

8540101

1, 2, 3, 4

30

3

Khoa học cây trồng

8620110

1, 2, 3, 4

30

4

Lâm học

8620201

1, 2, 3, 4

35

5

Nuôi trồng thuỷ sản

8620301

1, 2, 3, 4

30

6

Phát triển nông thôn

8620116

1, 2, 3, 4

30

7

Quản lí đất đai

8850103

1, 2, 3, 4

115

8

Thú y

8640101

1, 2, 3, 4

30

9

Chăn nuôi

8620105

1, 2, 3, 4

30

10

Kỹ thuật cơ khí

8520103

1, 2, 3, 4

30

11

Sinh thái nông nghiệp

8620120

1, 2, 3, 4

25

II. CHƯƠNG TRÌNH, THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo: Theo định hướng nghiên cứu hoặc ứng dụng.

Thời gian đào tạo: Từ 1,5 năm đến 2 năm tùy theo chương trình của ngành đào tạo.

Hình thức đào tạo: Tập trung toàn thời gian.

 

XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2023 TẠI ĐÂY

 

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com