ĐH Hà Nội tuyển sinh sau đại học năm 2023

Cập nhật: 06/09/2023 icon
 

ĐH Hà Nội tuyển sinh sau đại học năm 2023

Trường Đại học Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2023 cụ thể như sau:

I. Chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh, thời gian đào tạo:

Trình độ/ Chương trình đào tạo

Chỉ tiêu

Phương thức tuyển sinh

Thời gian đào tạo

Hình thức đào tạo

Ghi chú

Thạc sĩ:

- Ngôn ngữ Anh

- Ngôn ngữ Nga

- Ngôn ngữ Pháp

- Ngôn ngữ Trung Quốc

- Ngôn ngữ Nhật

- Ngôn ngữ Việt Nam

- Quản trị Kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh)

 

50

20

20

20

20

24

20

20

 

 

 

 

Xét tuyển kết hợp thi tuyển

2 năm đối với CTĐT định hướng nghiên cứu;

1,5 năm đối với CTĐT định hướng ứng dụng

 

Chính quy

Trường Đại học Hà Nội cấp bằng

- Chính sách công:

+ Chương trình dạy bằng tiếng Anh:

Định hướng ứng dụng

Định hướng nghiên cứu

  + Chương trình dạy bằng tiếng Việt:

Định hướng ứng dụng

Định hướng nghiên cứu

 

Tiến sĩ:

- Ngôn ngữ Nga

- Ngôn ngữ Pháp

- Ngôn ngữ Anh

 

10

5

15

Xét tuyển

 

 

3 năm

Chính quy

Trường Đại học Hà Nội cấp bằng

Thạc sĩ:

- Ngôn ngữ Pháp (Trường ĐHHN cấp bằng) và Ngôn ngữ - Văn học Pháp và Latinh (ĐH Công giáo Louvain, Vương quốc Bỉ cấp bằng).

- Ngôn ngữ Nhật (Trường ĐHHN cấp bằng) và Ngôn ngữ Văn hóa Nhật (ĐH Nữ sinh Nara, Nhật Bản cấp bằng).

 

15

 

6

 

Xét tuyển kết hợp thi tuyển

 

 

 

2 năm

Liên kết đào tạo

Cấp song bằng

Tiến sĩ:

- Ngôn ngữ Pháp (Trường ĐHHN cấp bằng) và Ngôn ngữ - Văn học Pháp và Latinh (ĐH Công giáo Louvain cấp bằng).

 

5

 

Xét tuyển

 

 

3 năm

Liên kết đào tạo

Cấp song bằng

 

>> XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2023 TẠI ĐÂY<<

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com