ĐH Đồng Tháp tuyển sinh Đại học hệ VLVH năm 2023

Cập nhật: 18/08/2023 icon
THÔNG BÁO

ĐH Đồng Tháp tuyển sinh Đại học hệ VLVH năm 2023

Tuyển sinh đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học năm 2023

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2023, trường Đại học Đồng Tháp thông báo tuyển sinh đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học năm 2023 như sau:

XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TUYỂN SINH TẠI ĐÂY

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com