Công bố điểm trúng tuyển hệ Trung cấp công an năm 2012

Cập nhật: 08/09/2023
 

Công bố điểm trúng tuyển hệ Trung cấp công an năm 2012

Tổng cục xây dựng lực lượng CAND vừa công bố điểm trúng tuyển vào các trường trung cấp CAND.Theo đó, điểm trúng tuyển trung cấp CAND năm nay rất cao, có những trường điểm trúng tuyển cao hơn cả nhiều trường đại học dân sự.

 

Điểm chuẩn hệ trung cấp công an vào các trường cụ thể như sau:

 

Trường Trung cấp ANND I: Đào tạo cho Công an địa phương Nam - 19 điểm khối A, 19 điểm khối C và 18 điểm khối D1; Nữ - 19 điểm khối A, 20,5 điểm khối C và 21,5 điểm khối D1. Đào tạo cho K10: phía Bắc khối A 15,5 điểm, khối C 12,5 điểm; phía Nam khối C 10,5 điểm.

 

Trường Trung cấp ANND II: Đào tạo cho Công an địa phương: Nam - 15,5 điểm khối A, 17 điểm khối C và 17 điểm khối D1; Nữ - 20 điểm khối A, 22 điểm khối C và 21 điểm khối D1.

 

Trường Trung cấp CSND I: Đào tạo cho Công an địa phương: Nam - 19,5 điểm khối A, 20,5 điểm khối C và 19,5 điểm khối D1; Nữ - 19,5 điểm khối A, 22,5 điểm khối C và 22 điểm khối D1.

 

Trường Trung cấp CSND II: Đào tạo cho CA địa phương: Nam - 15 điểm khối A, 14 điểm khối C và 17,5 điểm khối D1; Nữ - 17,5 điểm khối A, 18,5 điểm khối C và 20 điểm khối D1.

 

Trường Trung cấp CSND III: Đào tạo cho Công an địa phương: Nam - 15,5 điểm khối A, 15 điểm khối C và 16,5 điểm khối D1; Nữ - 17 điểm khối A, 18,5 điểm khối C và 20,5 điểm khối D1.

Trường Đại học PCCC (hệ trung cấp): Phía Bắc: Nam 14,5 điểm, nữ 14 điểm; phía Nam: Nam 12,5 điểm, nữ 13 điểm.

 

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần (hệ trung cấp): Đào tạo cho Công an phía Bắc: Nam - 16,5 điểm khối A và 21 điểm khối D1; Nữ - 15 điểm khối A và 20 điểm khối D1. Đào tạo cho CA phía Nam: Nam - 12 điểm khối A và 16 điểm khối D1; Nữ - 12,5 điểm khối A và 17,5 điểm khối D1. Đào tạo cho Tổng cục VIII, phía Bắc 15,5 điểm khối A và phía Nam 11,5 điểm khối A. Đào tạo cho K20: phía Nam 10 điểm khối A. Đào tạo cho C65, phía Bắc 15 điểm khối A.

 

Trường Trung cấp CSGT: Đào tạo CSGT đường thuỷ: Phía Bắc: Nam - 14,5 điểm khối A, 19 điểm khối C và 18 điểm khối D1. Nữ - 22 điểm khối A, 17,5 điểm khối C. Phía Nam: Nam - 13 điểm khối A, 13,5 điểm khối C và 15 điểm khối D1; Nữ - 13 điểm khối A, 14,5 điểm khối C và 17 điểm khối D1. Đào tạo CSGT đường bộ: Nam - 15 điểm khối A, 13,5 điểm khối C và 15 điểm khối D1; Nữ - 20 điểm khối A, 20 điểm khối C và 20,5 điểm khối D1.

 

Trường Trung cấp CSND VI: Đào tạo cho Công an địa phương: Phía Bắc: Nam - 17,5 điểm khối A, 20,5 điểm khối C và 20,5 điểm khối D1; Nữ - 22,5 điểm khối C và 18,5 điểm khối D1. Phía Nam: Nam - 14 điểm khối A, 15 điểm khối C và 18,5 điểm khối D1; Nữ - 16 điểm khối A, 16,5 điểm khối C và 18 điểm khối D1. Đào tạo cho Tổng cục VIII: Thí sinh nam: phía Bắc 19 điểm khối C; phía Nam 14 điểm khối A, 15 điểm khối C và 18 điểm khối D1; Nữ: Phía Bắc - 18,5 điểm khối A, 20,5 điểm khối C và 17 điểm khối D1; phía Nam - 12 điểm khối A, 13 điểm khối C và 11,5 điểm khối D1.

 

Trường Trung cấp CS vũ trang: Đào tạo cho Công an địa phương: phía Bắc: Nam - 17,5 điểm khối A, 20,5 điểm khối C và 19,5 điểm khối D1; Nữ - 18 điểm khối A, 18,5 điểm khối C và 15,5 điểm khối D1. Phía Nam: Nam - 13,5 điểm khối A, 13 điểm khối C và 14 điểm khối D1; nữ – 10,5 điểm khối C và 10 điểm khối D1. Đào tạo cho K20: phía Bắc, thí sinh nam 17 điểm khối C, phía Nam - 10,5 điểm khối A và 10 điểm khối C. Đào tạo cho C65: phía Bắc, thí sinh nam 18,5 điểm khối C; phía Nam 13,5 điểm khối A và 14,5 điểm khối C. Đào tạo cho K10, thí sinh nam 12 điểm khối C. Đào tạo cho Tổng cục VIII, phía Bắc 20 điểm khối C.

 

Nguồn: dantri.com.vn

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com