Các trường Cao đẳng khu vực TP. Hà Nội

Cập nhật: 23/01/2024 icon
 

Các trường Cao đẳng khu vực TP. Hà Nội

| Điểm tuyển sinh - Thông tin tuyển sinh của các trường Cao đẳng tại khu vực Tp. Hà Nội

 

 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

 

Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội

 

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội

 

Trường Cao đẳng Công nghệ và Môi trường

 

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

 

Trường Cao đẳng Công nghiệp In

 

Trường Cao đẳng Công Thương Hà Nội

 

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

 

Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc

 

Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội

 

Trường Cao đẳng Đường sắt

 

Trường Cao đẳng FPT Polytechnic

 

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I

 

Trường Cao dẳng Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

 

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội

 

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

 

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại

 

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương

 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y Dược Hà Nội

 

 

 

Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội

 

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội

 

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Công nghệ Thực phẩm Hà Nội

 

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội

 

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội

 

Trường Cao đẳng nghề Hùng Vương

 

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ

 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam

 

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội

 

Trường Cao đẳng nghề Long Biên

 

Trường Cao đẳng nghề Thăng Long

 

Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo

 

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc

 

 

 

Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

 

- Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội

 

Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Việt Nam

 

Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ

 

Trường Cao đẳng Phú Châu

 

Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội

 

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

 

Trường Cao đẳng Truyền hình – Đài Truyền hình Việt Nam

 

- Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội

Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị

 

Trường Cao đẳng Xây dựng số 1

 

Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội

 

Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội

 

Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội

 

Trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch

 

Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai

 

Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ

 

Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

 

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

 

Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức 

 

 

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com